کد خبر: 213450 A

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی؛

همبستگی برای مدیریت جهانی و رویارویی با چالش و مسئولیت مشترک کشور‌ها در این زمینه و احترام به توسعه پایدار تاکید دارد. واقعیت این است که هدف برنامه هزاره سوم که کاهش گرسنگان به نصف بود محقق نشد و حدود ۵۰ درصد به جمعیت ۸۴۰ میلیون گرسنه آن زمان اضافه شد و این جمعیت به بیش از یک میلیارد نفر بالغ گردید.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: چشم‌انداز مشترک همه کشور‌ها تعهد به رفع گرسنگی و فقر و تجدید تعهد به توسعه پایدار و جاریسازی آن به تمام سطوح جهانی ملی و منطقه‌ای است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همایشی که به مناسبت روز جهانی غذا در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد اظهار کرد: این اجلاس در حالی به رفع فقر و گرسنگی می‌پردازد که اهداف توسعه هزاره سوم که در بزرگ‌ترین گردهمایی دولت‌ها در سال ۲۰۰۰ به تایید سران ۱۸۹ کشور رسید و برای یک دوره ۱۵ ساله یعنی تا سال ۲۰۱۵ برنامه جهانی را تدوین نمود و بر مبارزه با فقر و گرسنگی و رفع آن تاکید ویژه‌ای داشت.

وی تاکید کرد: همبستگی برای مدیریت جهانی و رویارویی با چالش و مسئولیت مشترک کشور‌ها در این زمینه و احترام به توسعه پایدار تاکید دارد. واقعیت این است که هدف برنامه هزاره سوم که کاهش گرسنگان به نصف بود محقق نشد و حدود ۵۰ درصد به جمعیت ۸۴۰ میلیون گرسنه آن زمان اضافه شد و این جمعیت به بیش از یک میلیارد نفر بالغ گردید.

بخشنده افزود: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات حدود ۲۰ درصد مردم جهان فقیر و حدود ۱۴ درصد جمعیت دچار سوءتغذیه‌اند این نتیجه کشتار به جامعه جهانی است و باید به آن تدبیر شوند.

وی تصریح کرد: ایجاد چارچوبی برای اقدام و پیگیری ریشه‌کنی گرسنگی در جهان و تامین امنیت غذایی منوط به کشاورزی پایدار دانش‌بنیان و تکنولوژی محور خواهد بود تنها در این صورت خواهد بود که می‌توان به اهداف توسعه پایدار مد نظر ون اجلاس ریو ۲۰ + که پایان گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه کافی و سالم برای همه و رسیدن به زندگی سالم و سلامت برای تمامی سنین است امیدوار بود.

وی با اشاره به این نکته که فائو سال ۲۰۱۴ را به عنوان سال کشاورزی خانوادگی نام نهاده است گفت: این نامگذاری از یک حقیقت و یک واقعیت نشات می‌گیرد. کشاورزی خانوادگی در زمره نوع نظام بهره‌برداری غالب می‌باشد. در ایران نیز از ۴.۳ میلیون واحد بهره برداری که بیش از سه و نیم میلیون آن بهره‌بردار با زمین هستند حدود ۸۵ درصد در طبقه خرد دهقانی قرار گرفته و تا ۱۰ هکتار زمین کشاورزی دارند که بیشتر آن‌ها به شکل خانوادگی اداره می‌شود.

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان اظهار کرد: در کشاورزی خانوادگی مراقبت از زمین منابع پایه خاک و آب، رعایت تناوب زارعی و تنوع زیستی، بهتر صورت می‌گیرد و تولید حاصل شده نیز سالم‌تر بوده و اغلب تولید ارگانیک محصول کشاورزی خانوادگی است.

اهداف توسعه هزاره ایران تامین امنیت توسعه پایدار خاک زمین سوءتغذیه فقر کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر