کد خبر: 214522 A

تفاهمنامه همکاری بین معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و نیره پیروزبخت بود رئیس سازمان ملی استاندارد به امضا رسید.

تفاهمنامه همکاری بین معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و نیره پیروزبخت بود رئیس سازمان ملی استاندارد به امضا رسید.

به گزارش ایلنا، این تفاهمنامه با هدف تقویت زیرساخت های تحقیقاتی، پژوهشی و هدایت پتانسیل استانداردسازی در کشور با جهت حل مشکلات و معضلات محیط زیستی و تحقق اهداف توسعه پایدار در همایش استاندارد و محیط زیست به امضا رسید.

شناسایی نیازهای پژوهشی محیط زیست و استانداردسازی در این زمینه، شناخت و ارزیابی آخرین دستاوردها و پیشرفت ها در حوزه استانداردسازی و محیط زیست، تقویت متقابل ظرفیت های علمی و فناورانه دو سازمان در جهت ارتقای کیفی و کمی حوزه محیط زیست، اشتراک دانش و تجارب متخصصان استاندارد و محیط زیست و توسعه توانمندی های داخلی با تاکید بر توسعه علمی و استانداردسازی فناوری های محیط زیست برخی از اهداف امضای این تفاهمنامه است.

در این تفاهمنامه اقدامات سازمان ملی استاندارد ایران، برگزاری دوره های آموزشی تدوین استاندارد، در اولویت قرار دادن پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست جهت تامین استانداردهای ملی زیست محیطی، ارائه روابط استانداردهای ملی در زمینه زیست محیطی به متخصصان و کارشناسان حفاظت محیط زیست، همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک در زمینه محیط زیست از جمله کنترل آلودگی های زیست محیطی آب، خاک، هوا، کنترل ریزگردها، تنوع زیستی و ایمنی زیستی به منظور تدوین و بروزرسانی استانداردهای زیست محیطی در نظر گرفته شد.

همچنین برای سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی همچون آینده پژوهی در حوزه توسعه دانش فنی و استفاده از روش های نوین با هدف تاثیر استانداردسازی و محیط زیست، بازنگری در تدوین استانداردها بر اساس توان پذیرش محیط های پذیرنده، فناوری های موجود و قابل دسترس و بر مبنای بار آلودگی، راه اندازی گروه های علمی مشترک، همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و فراهم آوردن امکانات لازم برای استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی سازمان حفاظت محیط زیست در جهت ارتقای استانداردها در نظر گرفته شده است.

این تفاهمنامه در ۵ ماده و به مدت ۳ سال تهیه و به امضا رسیده است.

همایش استاندارد و محیط زیست امروز شنبه با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد و جمعی از صاحبنظران این حوزه در سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شد.

این همایش یک روزه با هدف هم افزایی دانش و تجارب در حیطه استاندارد و محیط زیست برگزار می شود.

استاندارد ایران توسعه پایدار خاک رییس جمهوری زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست معاون معصومه ابتکار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر