کد خبر: 214718 A

نائب رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد:

نگاه به واردات و صادرات باید از یک دریچه واحد صورت بگیرد / رونق صادرات و گسترش بازارهای صادراتی منوط به آن است که همبستگی صادرات غیرنفتی خودمان را با واردات مواد اولیه، واردات دانش فنی و تکنولوژی تولید و واردات خدمات مهندسی انکار نکنیم.

ارتقاء تکنولوژی تولید و انتقال دانش فنی می تواند یکی از مهمترین برنامه های بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه تجارت خارجی باشد.

محمد حسین برخوردار، نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت هم خوانی اهداف صادراتی و ترکیب کالاهای وارداتی با یکدیگر در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: ما در چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه را در راس برنامه‌های قابل دسترسی کشور ترسیم کرده ایم. بی شک دستیابی به این هدف جز با متوازن ساختن اهداف صادراتی و ترکیب کالاهای وارداتی محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به روند تغییرات مستمر و غافلگیرکننده علم و فناوری در جهان اظهار داشت: برای موفقیت در بازارهای فرا رقابتی جهانی باید تولید را معطوف به تکنولوژی های جدید بدانیم.

به گفته برخوردار ارتقاء تکنولوژی تولید و انتقال دانش فنی می تواند یکی از مهمترین برنامه های بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه تجارت خارجی باشد.

برخوردار با تحلیل همبستگی صادرات غیر نفتی با واردات مواد اولیه تصریح کرد: رونق صادرات و گسترش بازارهای صادراتی منوط به آن است که همبستگی صادرات غیرنفتی خودمان را با واردات مواد اولیه، واردات دانش فنی و تکنولوژی تولید و واردات خدمات مهندسی انکار نکنیم.

به گفته رئیس مجمع واردات نقطه عطف اقتصاد ما در پیش گرفتن استراتژی ادغام صادرات و واردات است.

وی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا ادغام صادرات و واردات محقق شده است و درکشور ما نیز به زودی رخ خواهد داد و مانند یک بلوغ نهایی به زودی شاهد آن خواهیم بود ولی ممکن است نحوه مدیریت این ادغام اجرای آن را چند سالی به عقب بیندازد یا هزینه‌های مترتب بر آن را کاهش یا افزایش دهد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: مسیر بهینه توسعه صادرات آن است که منفعت همه بازیگران در آن لحاظ شده باشد و دولت نقشی ترکیبی و تعادل‌بخش را در این میان بر‌عهده دارد.

وی افزود: متاسفانه فضای فکری چندین ساله بسیاری از صادرکنندگان در رابطه با واردات عموما مبتنی بر آن بوده است که واردات مانع رشد و توسعه اقتصادی است این در حالی است که مروری بر تجربه جهانی حاکی از آن است که بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا در جهان خود جزو بزرگ‌ترین واردکنندگان بوده‌اند.

روز ملی صادرات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر