کد خبر: 214824 A

مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه ابلاغ کرد؛

سود بازرگانی جو موضوع ردیف تعرفه(۱۰۰۳) از تاریخ ۹۳/۲ / ۱ لغایت ۹۳/۷ / ۷۰صفر درصد تعیین شد.

فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به مدیران گمرکات اجرایی سود بازرگانی واردات جو را صفر درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه ابلاغ کرد: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۷۲۶/۲۱۰ / ۹۳ مورخ ۹۳/۵ / ۲۵دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به تصویر مصوبه شماره ۵۷۳۵۶ / ت۵۰۹۶۵ه مورخ ۹۳/۵ / ۲۵هیات وزیران ارسال و اعلام می‌دارد سود بازرگانی جو موضوع ردیف تعرفه(۱۰۰۳) از تاریخ ۹۳/۲ / ۱ لغایت ۹۳/۷ / ۷۰صفر درصد تعیین شد.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحد‌ها و گمرکات زیرمجموعه نیز ابلاغ و با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدامات لازم را معمول نمایند.

مناطق آزاد واردات درصد مدیر صفر ابلاغ بازرگانی جو سود وامور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر