کد خبر: 217286 A

مدیر عامل اتحادیه سراسری دامپروری همگام در گفتگو با ایلنا:

هیات رییسه کارهایی انجام داد که قانونی نبوده است، این باند بازی و سیاسی کاری‌ها نه به نفع اتاق تعاون و نه به نفع مصلحت کشور است.

مدیر عامل اتحادیه سراسری دامپروری همگام، در رابطه با تاخیر در انتخابات اتاق تعاون که باید در تاریخ اول آبان برگزار می‌شد، گفت: هیات رییسه اساسنامه را بهانه کرده است؛ اما مسئله این است که اعضای هیات مدیره از قبل اطلاع داشتند که شانسی در انتخابات ندارند به همین خاطر است که با مطرح کردن تطبیق اساسنامه درزمان برگزاری این انتخابات مشکل ایجاد کرده‌اند.

الله یار ولیزاده میر، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تاکید بر این نکته که کلانتری، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، تاکید ویژه‌ای برعدم تاخیر در برگزاری انتخابات اتاق تعاون داشت، اظهار کرد: انتخابات اتاق تعاون به دلیل حساسیت این اتاق نباید به تاخیر می‌افتاد، این شبهه به وجود آمده است که هیات رییسه زمان خریدتا لابی کند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری دامپروری همگام، در ادامه مدعی شد: هیات رییسه کارهایی انجام داد که قانونی نبوده است، این باند بازی و سیاسی کاری‌ها نه به نفع اتاق تعاون و نه به نفع مصلحت کشور است.

وی گفت: زمانی اتاق تعاون قدرت بسیار زیادی داشت، قدرت اتاق به حدی بود که در تمام نمایشگاه‌های کشوری حضور داشت، چه بلایی به سر اتاق آمده است که در حال حاضر این اتاق حتی قادر به تامین هزینه خود نیست.

ولیزاده میر تاکید کرد: سرمایه اتاق تعاون را مصرف کرده‌اند و این را باید از هیات رییسه پرسید که این سرمایه‌ها چگونه مصرف شده است، رونق از اتاق تعاون رفته است.

انتخابات بازی سرمایه معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تعاون هیات اتاق سراسری دامپروری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر