کد خبر: 219482 A

عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون:

بهتر است نقدینگی به سمت تولید و صنعت حرکت کند تا در این حالت آثار تورمی در جامعه تا حد زیادی جبران شود.

عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: بهتر است نقدینگی به سمت تولید و صنعت حرکت کند تا در این حالت آثار تورمی در جامعه تا حد زیادی جبران شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از بانک توسعه تعاون، رحیم اسماعیلی دانا در سومین همایش فصلی مدیران ستادی و شعب استانهای این بانک، افزود: مخاطرات رشد نقدینگی، روشهای موثر در مدیریت نقدینگی، سرعت گردش پول در ایجاد نقدینگی، رشد نقدینگی پایه پولی، رشد نقدینگی محدود و رشد نقدینگی کنترل شده از جمله مهمترین عوامل قابل بررسی در نقدینگی به شمار می آید.

وی با تشریح رشد نقدینگی و پایه پولی در طی سالهای مختلف در این رابطه، گفت: رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید واقعی مطلوب است و علاوه بر این پایه پولی، پول پرقدرتی است که شامل ارز و خالص پولی بانک ها است.

اسماعیلی دانا حرکت به سمت بانکداری الکترونیک را برابر با رشد ضریب فزایندگی پولی خواند و اضافه کرد: کاهش حجم ذخایر مازاد بانک ها نیز باعثرشد ضریب فزایندگی پولی خواهد شد.

وی ادامه داد: راه حل عملی معضلاتی نظیر تورم و بیکاری فقط از طریق تولید محصول با ارزش افزوده در داخل کشور تأمین خواهد شد.

وی اصلاح ساختار بودجه کشور را از پایه نفت با اتکاء به راهکارهای مردمی ضروری خواند و افزود: بهتر است براساس نقدینگی و نرخ تورم نسبت به انجام برنامه ریزی های اقتصادی درچارچوب ضوابط و مقررات اهتمام نمائیم.

ارز الکترونیک بودجه بیکاری پول تورم جامعه صنعت نفت نقدینگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر