کد خبر: 219689 A

مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت، در گفتگو با ایلنا:

هنگامی که هیات ریسه با اقدامات نامناسب خود موجب تاخیر در انتخابات اتاق تعاون شدند باید حداقل با یک عذرخواهی بجثتطبیق قانون را مطرح کرده تا اجرای قانون دلچسب شود.

اسماعیل خاکفرجی بحثتطبیق اساسنامه که از جانب هیات مدیره اتاق تعاون مطرح شد را سنگ اندازی قانونی دانست وزمان پیش کشیدن این بحثرا به این خاطر که موجب تاخیر در انتخابات شد، نامناسب خواند.


مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت، در گفتگو با ایلنا در رابطه با تاخیر در انتخابات اتاق تعاون اظهار کرد: هیات مدیره بحثقانونی را پیش کشیده است؛ اما بدیهی است که زمان مطرح کردن تطبیق اساسنامه مطابق قانون مناسب نبوده است.

وی تاکید کرد: هیات مدیره باید پیش از سر رسیدن موعد انتخابات این بحثرا مطرح می‌کرد تا در زمان مناسب به آن رسیدگی شود.
خاکفرجی با اشتباه خواندن اقدامات هیات رییسه افزود: هنگامی که هیات ریسه با اقدامات نامناسب خود موجب تاخیر در انتخابات اتاق تعاون شدند باید حداقل با یک عذرخواهی بحثتطبیق قانون را مطرح کرده تا اجرای قانون دلچسب شود.

وی گفت: متاسفانه اتفاقاتی در اتاق تعاون رخ داده است که به اعتبار این اتاق ضربه زده است، این اتفاقات پی در پی به بخش تعاون آسیب زده است.

خاکفرجی اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلیس که در رابطه با تحقیق و تفحص در اتاق تعاون است مصوبه‌ای بجاست و به خودی خود موجب روشن شدن بسیاری مسائل می‌شود.

مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت، با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص حرکت مناسبی است، افزود: لازم است حمایت‌های اساسی را بجا بیاوریم تا شاهد اتفاقات خوبی باشیم و امیدواریم که نام کسانی که تخلف کرده‌اند بطور کامل اعلام شود نه اینکه مثلا بیاییم بگوییم الف میم تخلف کرده است.

وی افزود: زمانی که تخلف کنندگان معرفی شوند زمینه پاسخ گویی نیز فراهم خواهد شد؛ بنا براین امیدواریم با تحقیق و تفحص دست متخلفان رو شود تا به تخلفاتشان رسیدگی شود.

انتخابات دولت قانون مسکن تعاون هیات کارکنان اتاق تحقیق تفحص
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر