کد خبر: 222641 A

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:

توسعه صادرات غیر نفتی معبری برای اقتصاد مقاومتی و نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی است.

استاندار آذربایجان شرقی از تشکیل میز روسیه با محوریت بخش خصوصی در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جبار زاده استاندار آذربایجان شرقی در مراسم بیستمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی کشور در تبریز با اشاره به توسعه صادرات غیر نفتی، گفت: توسعه صادرات غیر نفتی معبری برای اقتصاد مقاومتی و نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی است.

وی افزود: فروش نفت خام و در آمد حاصل از آن هر چند برای دولتمردان راحتترین راه است و در خزانه تبدیل به ریال می شود اما را ه درستی نیست.

وی گفت: متاسفانه طی سالهای گذشته نسبت به بودجه عمرانی برنامه ریزی درستی نشده و در صد بالایی از آن صرف حقوق یارانه در دست مردم می شودو فروش نفت خام بی ثباتی شدیدی را در بودجه قیمت ارز و در تورم به وجود آورده و اگر بخواهیم اقتصادووضعیت آن را تامین کنیم چاره ای جز توجه به اقتصاد غیر نفتی نداریم.

جبارزاده ادامه داد: صادراتی نفتی باعثشد تا عدم حاکمیت قانون در کشور ضعف در کنترل اقتصادی را به همراه داشته باشد و عدم شفافیت و مداخلات دولتی و تشریفاتی شدن واژه هایی مانند بهره وری از تاثیرات ضعف در برنامه ریزی ها بوده است.

وی با بیان اینکه بهره وری با صادرات نفت خام معنایی نداردافزود: ده سال است که این موضوع در برنامه ها تکرار می شود و در برنامه ششم هم تکلیف در بهره وری تاکید شده اما واژه هایی مانند نوآوری و شایسته سالاری واژه هایی هستند که همیشه مغفول مانده اند.

وی گفت: وابستگی به نفت پارادوکسی را ایجاد کرده که همیشه دولتها سعی بر افزایش تولید نفت را داشته باشند و با افزایش صادرات نفتی درآمد ارزی را افزایش دهند که در نتیجه افزایش نقدینگی با عثتورم و تورم با عثافزایش واردات به منظور ابزار کنترلی برای تورم شده است.

وی ادامه داد: همچنین ورود دولت در قیمت گذاری ها و کاهش سودآوری کالاهای تولیدداخل با عثسود آور شدن فعالیتهای کاذب و تولید کالاهای غیر قابل تجارت و خروج سرمایه از بخش مولد و صنعتی را به همراه آورده است.

جبار زاده با بیان اینکه با پایشی که در استان صورت گرفته متوجه شدیم تعداد از محدود از واحدها با ظرفیت کامل فعال هستند، گفت: هر چقدر واحدهای صنعتی کوچکتر شود کاهش صادرات غیر نفتی را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: این درحالی است که با تاسیس شرکتهای صادراتی و شکل دهی برند های صادارتی و اعتماد سازی در بازارها با ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده می توان سهم موثری در بازارهای جهانی داشت.

وی با تاکید براینکه نباید فرصت جدید بازار روسیه را از دست داد، گفت: میز روسیه با محوریت بخش خصوصی بر استان آذربایجان شرقی تشکیل و با تجار مذاکراتی نیز صورت گرفته است وبا توجه به اینکه از گذشته دور سابقه تجارت با روسیه را این استان در کارنامه خود داردو تعداد آذری زبانان در روسیه کم نیست استان آذربایجان شرقی می تواند به عنوان استان معین در این مسیر فعال شود.

وی گفت: البته انتخاب افراد مجرب به عنوان رایزنان بازرگانی در این مسیر راهگشا است.

آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی تورم درآمد روسیه صادرات نفت نفت واردات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر