کد خبر: 222910 A

نمایشگاه مطبوعات - غرفه ایلنا /

بود یک سازمان برای سر و سامان دادن به وضعیت این کارگران آنان را از کمترین حق خود که بیمه است محروم می کند.

رضا دهقان یکی از فعالین کارگری در غرفه خبرگزاری ایلنا حضور پیدا کرد و ضمن گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با مشکلات کارگران سخن گفت.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت بیمه کارگران مناسب نیست افزود: امروز مهمترین کاری که برای کارگران می توان انجام داد اقداماتی در راستای سر و سامان دادن به وضعیت بیمه کارگران است.

وی افزود: اغلب کارگران ساختمانی کارگران روز مزد هستند که کارفرمایان با مراجعه به میادین که محل تجمع این کارگران است آنان را برای فعالیت های ساختمانی به کار می گیرند. به همین خاطر نبود یک سازمان برای سر و سامان دادن به وضعیت این کارگران آنان را از کمترین حق خود که بیمه است محروم می کند.

مشکلات مطبوعات کارگران ایلنا بازنگری وضعیت غرفه بیمه آنان دادن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر