کد خبر: 223358 A

علی دینی در بازدید از غرفه خبرگزاری ایلنا:

درخصوص راهکارهای مقابله با فساد در کشورباید از تمامی ابزارها استفاده کرد چرا که فسادمی تواند پایه های هر بخشی را سست کند.

دکتر علی دینی ضمن بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه ایلنا با خبرنگاران اقتصادی ایلنا گفت وگو کرد.

علی دینی گفت: توزیع عادلانه ثروت یکی از راهکارهای مبارزه با رانت است.

وی افزود: درخصوص راهکارهای مقابله با فساد در کشورباید از تمامی ابزارها استفاده کرد چرا که فسادمی تواند پایه های هر بخشی را سست کند.

وی تصریح کرد: امروز بخش اقتصادی ایران نیازمند توسعه است و توسعه خود نیازمند یک اقتصاد سالم است بنابراین باید اقدامات لازم برای رسیدن به این اقتصاد را فراهم کرد.

دینی اذعان داشت: ما نمی گوییم رانت را به صفر برسانند اما می توان آن را به حداقل رساند و این خود نقطه عطفی برای کشور خواهد بود.

اقتصاد ایران ثروت نمایشگاه مطبوعات ایلنا توزیع رانت مقابله دینی عادلانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر