کد خبر: 223360 A

ویژه نامه / حمید حسینی در بازدید از غرفه خبرگزاری ایلنا

اینکه برخی می گویند اقتصاد ایران چرا احیا نشده است برای ما جای تعجب دارد، چرا که نمی توان در کوتاه مدت اقتصاد کشور را شکوفا کرد.

عضو هیات اتاق بازرگانی تهران ضمن بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه ایلنا با خبرنگاران اقتصادی ایلنا گفت و گو کرد.

حمید حسینی گفت: اینکه برخی می گویند اقتصاد ایران چرا احیا نشده است برای ما جای تعجب دارد چرا که نمی توان در کوتاه مذت اقتصاد کشور را شکوفا کرد.

عضو هیات اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: دولت نهم و دهم اقداماتی انجام داده اند که حاصل آن به گل نشستن اقتصاد ایران بوده است و اینکه برخی می گویند چرا با گذشت دو سال اقتصاد ایران بهبود نیافته است کاملا بی اساس بوده چرا که طی یک مدت زمان کوتاه نمی توان اقتصاد کشور را به روند پیش از دولت نهم بازگرداند.

وی افزود: اینکه آمارها نشان می دهد اقتصاد کشور رو به بهبود است را بنده قبول دارم امامستلزم مدت زمانی طولانی است تا مردم شاهد آن باشند.

اقتصاد اقتصاد ایران اقتصاد کشور دولت نهم نمایشگاه مطبوعات ایلنا مدت خبرگزاری کوتاه شکوفا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر