کد خبر: 229719 A

کاهش شمار گرسنگان، هدف توسعه هزاره؛

ایران با اتخاذ سیاست ها و اقدامات موثر خود در دو دهه گذشته، موفق شد تا شمار افرادی را که در کشور از سوء تغذیه رنج می برند کاهش دهد.

خوزه گراتیسانو داسیلوا، مدیر کل سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، جایزه " دیپلم افتخاری " فائو را به سید امین اله تقوی، سفیر و نماینده دائم ایران در این سازمان تحویل داد.

به گزارش خبرنگارایلنا، بر اساس تایید فائو، ایران به نخستین و مهمترین هدف توسعه هزاره، یعنی کاهش شمار افرادی که از گرسنگی رنج می برند، دست یافته است.

در همین راستا، خوزه گراتیسانو دا سیلوا، مدیر کل سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، جایزه " دیپلم افتخاری " فائو را به سید امین اله تقوی سفیر و نماینده دائم ایران در این سازمان تحویل داد.

ایران با اتخاذ سیاست ها و اقدامات موثر خود در دو دهه گذشته، موفق شد تا شمار افرادی را که در کشور از سوء تغذیه رنج می برند کاهش دهد.

سفیر ایران اظهار کرد: بر اساس ارزیابی های سالانه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد که تحت عنوان وضعیت امنیت غذایی صورت می گیرد، ایران در فاصله زمانی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میلادی شمار افرادی را که از گرسنگی رنج می برند به زیر پنج درصد کاهش داده است.

ایران تغذیه دیپلم کشاورزی ملل متحد سازمان سفیر کاهش شمار فائو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر