کد خبر: 230591 A

معاون وزیرتعاون وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی؛

تعاونی ها به عنوان سرمایه های اقتصادی کشور باید به سرمایه های اجتماعی نیز تبدیل شوند.

معاون وزیرتعاون وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی گفت: تعاونی ها به عنوان سرمایه های اقتصادی کشور باید به سرمایه های اجتماعی نیز تبدیل شوند.

به گزارش ایلنا، حمید کلانتری شب گذشته درجلسه مشترک مدیران کل با مدیران اشتغال وکارآفرینی تعاون، کار ورفاه اجتماعی وروسای کانون های کارآفرینی استان ها درهمدان افزود: اگر سرمایه های اقتصادی کشور تقویت شود سرمایه های اجتماعی نیز به صورت تصاعدی تقویت خواهد شد درحالیکه در سالیان گذشته بخش عظیمی ازسرمایه های اجتماعی کشور رااز دست داده ایم که این امر باید جبران شود.

وی گفت: ازاشتغال می توان به عنوان مهمترین دستاوردهای تعاونی ها یاد کرد اما تعاونی ها آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته اند.

وی اظهارکرد: امروزه تعاونی ها نقش هدفمندی دراقتصاد کشور دارند و حرکت به سوی ایجاد تعاونی هایی کارآمد وپویا ازنیازهای جامعه به شمار می رود.

وی با بیان اینکه بیکاری، فقر وآسیب های اجتماعی ازنتایج بیکاری است عنوان کرد: توسعه تعاونی ها می تواند موجب ظرفیت سازی واشتغال پایدار در جامعه شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون ۱۰۳ هزار تعاونی درکشور فعالیت می‎کنند که ۱۱ میلیون نفر از افراد جامعه عضو آنها بوده وحدود ۶۰۰هزار نفر نیز عضو هیات مدیره این تعاونی‎ها هستند.

کلانتری تصریح کرد: اگر تعاونی‎ها در قالب شبکه منسجم در کنار یکدیگر قرار بگیرند بازدهی بیشتری خواهند داشت چرا که همبستگی تعاونی‎ها سبب تقویت سرمایه های اجتماعی ودرنتیجه سرمایه های اقتصادی خواهد شد.

وی بابیان اینکه باپیاده کردن عدالت واعتماد درتعاونی ها، سرمایه‏ اجتماعی بزرگی ایجاد خواهد شد اظهارکرد: باید نقش اقتصادی واجتماعی تعاون همواره در کنار هم پیاده شود تا موفقیت های خوبی برای کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به لزوم بازنگری درحوزه تعاون گفت: رونق تعاونی‎ها تدوین شده، ترویج فرهنگ تعاون، تحکیم تعاملات شبکه‎ای، تقویت همکاری‎های بین دستگاهی، تامین منابع مالی، توسعه مدیریت وتوانمندسازی منابع انسانی تعاونی‎ها، توسعه مشوق‎ها وتعمیم نظارت برتعاونی ها وتوسعه بازار تعاونی‎ها و برندسازی هفت راهبرد اساسی برای توسعه فعالیت های تعاونی ها است.

اشتغال بیکاری ترویج فرهنگ جامعه سرمایه فقر منابع مالی کشور اجتماعی تعاونی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر