کد خبر: 231850 A

صبح امروز؛

حسین راغفر، فرشاد مومنی، عزت الله سام آرام، حبیب آقابخشی و برخی دیگر از اساتید دانشگاهها و صاحبنظران اقتصادی، اعضای کمیته علمی همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه را تشکیل می دهند.

همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه روز سه شنبه کار خود را در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور برخی از مسئولان وکارشناسان اقتصادی آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا، این همایش دو روزه با حضور جمعی از برجسته ترین صاحبنظران، پژوهشگران و سیاست گذاران کشور در حوزه رفاه اجتماعی تشکیل خواهد شد.

در مراسم افتتاحیه این همایش وزیر دادگستری و در برنامه اختتامیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنرانی خواهند کرد.

عدالت آموزشی، مسکن اقشار کم در آمد، مراقبت اجتماعی و الگوهای آن، امداد اجتماعی و مدیریت بحران، اشتغال و کارآفرینی گروه های هدف، سازماندهی و مدیریت رفاه اجتماعی، بیمه های اجتماعی نظیر چالش ها و فرصت ها، محدودیت ها و ظرفیت های بیمه های سلامت، روش های فقرزدایی و توانمندسازی گروه های هدف، هدفمندسازی یارانه ها با ارزیابی گذشته و راهکارهای آینده و الگوهای مداخله پیشگیرانه و درمان آسیب های اجتماعی از جمله محورهای مورد بررسی در این همایش خواهد بود.

معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار طی هفته های اخیر نشست های متعددی را با حضور کارشناسان حوزه رفاه و سازمان های مردم نهاد که در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی تلاش می کنند، برگزار کرده است.

رییس کمیته سیاستگذاری همایش یادشده احمد میدری معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار و دبیر کمیته سیاستگذاری همایش روزبه کردونی مدیرکل امور آسیب های اجتماعی وزارت کار می باشند.

حسین راغفر، فرشاد مومنی، عزت الله سام آرام، حبیب آقابخشی و برخی دیگر از اساتید دانشگاهها و صاحبنظران اقتصادی اعضای کمیته علمی همایش را تشکیل می دهند.

اشتغال حسین راغفر درمان رفاه اجتماعی فرشاد مومنی مدیریت بحران مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هدفمندسازی یارانه ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر