کد خبر: 235602 A

در نیمه نخست امسال؛

جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ‌ در این مدت بخش معدن در حالی رشد ۱۰.۵درصدی را به ثبت رساند که میزان رشد تولید ناخالص داخلی به ۴درصد رسیده است. علاوه بر این بخش معدن در بین سر گروه های تولیدی از جمله کشاورزی، ‌ نفت و صنایع و معادن نیز بالاترین رقم رشد را از آن خود کرد.

بخش معدن در نیمه نخست امسال بالاترین رقم رشد را در بین گروه های تولیدی اقتصاد ایران کسب کرد به طوری که میزان جهش در این حوزه، بیش از ۲.۵ برابر رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.

به گزارش ایلنا و براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ‌ در این مدت بخش معدن در حالی رشد ۱۰.۵درصدی را به ثبت رساند که میزان رشد تولید ناخالص داخلی به ۴درصد رسیده است. علاوه بر این بخش معدن در بین سر گروه های تولیدی از جمله کشاورزی، ‌ نفت و صنایع و معادن نیز بالاترین رقم رشد را از آن خود کرد.

این در شرایطی است که حوزه معدن در نیمه نخست سال ۹۲ به رشد منفی ۳دهم درصدی رسیده بود که در انتهای سال گذشته نیز نتوانست رشدی بیش ازمثبت ۹دهم درصد به دست آورد اما در شش ماه ابتدای سال جاری به رشد ۱۰.۵درصدی دست یافت. این در حالی است که سر گروه های کشاورزی، ‌ نفت و صنایع و معادن به ترتیب رشد ۳.۲، ۹.۲ و ۷.۲درصدی را کسب کردند.

بخش معدن در بین زیرگروه های صنایع و معادن نیز در جایگاه نخست ایستاد و پس از آن بخش برق، ‌ گاز و آب با رشد ۱۰.۳درصدی و بخش صنعت با رشد ۶.۳درصدی قرار گرفتند. در این مدت گروه خدمات رشد ۲.۵درصدی را کسب کرد و بالاترین میزان رشد در بین زیرگروه های این حوزه، به بخش خدمات موسسات پولی و مالی با رشد ۱۵.۲درصدی تعلق گرفت.

معدن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر