کد خبر: 239630 A

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با ایلنا:

هر چه قدر بتوانیم جامعه را به سمتی فرهنگ سازی کنیم که همه صداقت را زیر بنای کار، حرکت و عملکرد خود قرار دهند؛ فسادهای اقتصادی و فسادهای موجود در جامعه کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی صداقت را برای حیات جامعه الزامی دانست.

مهدی موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تاثیر برگزاری همایش صداقت بر جامعه، گفت: حداقل نتیجه چنین کارهایی این است که صداقت را تبدیل به گفتمان می‌کند و در فرهنگسازی صداقت در جامعه مفید خواهد بود که در ‌‌نهایت اهداف همایش تامین خواهد شود.

او ادامه داد: هر چه قدر بتوانیم جامعه را به سمتی فرهنگ سازی کنیم که همه صداقت را زیر بنای کار، حرکت و عملکرد خود قرار دهند؛ فسادهای اقتصادی و فسادهای موجود در جامعه کاهش پیدا می‌کند.

موسوی‌نژاد چنین شروعی را با یک شرط مفید دانست و گفت: به این شرط که به یک فرهنگ تبدیل شود و در همین‌جا تمام نشود. همچنین یک کار عمومی برای آن صورت بگیرد که در جامعه، نقطه به نقطه و شهر به شهر ا موارد اجرا شود. باید باور کنیم صداقت برای حیات جامعه الزامی است.

عضو کمیسیون اقتصادی دلیل فسادهای اخیر را در ذات انسان و ولع پیشرفت و پول عنوان کرد و گفت: نظارت که اهرمی برای جلوگیری از این مسئله است در چند سال دچار بعضی از فساد‌ها شد و ضعیف عمل کرد.

پول جامعه فرهنگ سازی کمیسیون اقتصادی عضو صداقت فساد حیات فسادهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر