کد خبر: 241819 A

میزان واردات انواع اسباب بازی و لوازم ورزشی - اجزا و قطعات و متفرعات آنها به میزان ۹۷۱۴۹۹۸/۸ ریال و معادل ۳۶۱۸۷۰ دلار بوده که با ۴۳/۲۶ درصد رشد به لحاظ وزنی و افزایش ۳۶/۳۳ درصدی به لحاظ ارزشی همراه بوده است.

میزان واردات اسباب بازی و لوازم ورزشی طی ۹ ماه گذشته ۳۶.۳۳ درصد رشد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس آمار گمرک ج. ا. ا طی ۹ ماه گذشته میزان واردات مبل - مبلهای طبی جراحی - اسباب تختخواب - چراغ و وسایل روشنایی، چراغهای تبلیغاتی - علائم نورانی - تابلوهای نورانی، راهنما به ارزش ۷۳۳۰۵۴۴۹/۱ ریال و معادل۲۷۲۹۴۹۱دلار بوده که به لحاظ وزنی با منفی۳۷/۹۳ و به لحلاظ ارزشی با منفی۴۹/۹۳همراه بوده است.

همچنین میزان واردات انواع اسباب بازی و لوازم ورزشی - اجزا و قطعات و متفرعات آنها به میزان ۹۷۱۴۹۹۸/۸ ریال و معادل ۳۶۱۸۷۰ دلار بوده که با رشد ۴۳/۲۶ درصد به لحاظ وزنی و افزایش ۳۶/۳۳ درصدی به لحاظ ارزشی همراه بوده است.

گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر