کد خبر: 246069 A

بررسی ایلنا از تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها بر واحدهای گلخانه‌ای؛

افزایش هزینه حامل‌های انرژی منجر به کاهش بسیار اندکی در مصرف حامل‌های اصلی انرژی شده است. این کاهش برای گازوئیل حدود ۹ درصد بر آورد شده است. یافته‌ها حاکی از این است که تولید کنندگان گلخانه تا حدودی گاز را جایگزین سایر حامل‌های انرژی کرده‌اند.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بارویکرد اصلی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی در سال ۸۸ به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس این قانون دولت مکلف گردید ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلا عوض برای اجرای موارد مختلف از جمله حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و غیره هزینه کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با توجه به گذشت چند سال از اجرای این قانون نیاز است تا اثرات اجرای آن بر بخش‌های مختلف کشاورزی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بررسی و مقایسه هزینه حامل‌های انرژی برای واحد تولیدی گلخانه قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها، نشاندهنده افزایش معنی دار این هزینه‌ها است. در مجموع هزینه حامل‌های انرژی بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از ۷ برابر شده است.
همچنین هزینه گاز مصرفی در واحد گلخانه بیش از ۱۰ برابر و هزینه گازوئیل بیش از ۸ برابر شده است.

افزایش هزینه حامل‌های انرژی منجر به کاهش بسیار اندکی در مصرف حامل‌های اصلی انرژی شده است. این کاهش برای گازوئیل حدود ۹ درصد بر آورد شده است. یافته‌ها حاکی از این است که تولید کنندگان گلخانه تا حدودی گاز را جایگزین سایر حامل‌های انرژی کرده‌اند.
بررسی نیروی کار نشان داد که هزینه نیروی کار نیز طی این مدت ۹۱ درصد افزایش داشته است که منجر به کاهش تعداد نیروی کار استفاده شده در واحد گلخانه(اشتغال) به میزان ۵ درصد شده است

از نظر تولیدکنندگان واحدهای گلخانه حدود ۶۰ درصد از تغییرات هزینه‌های تولید ناشی از سایر عوامل تاثیر گزار بر هزینه‌ها(از جمله تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی) بوده است.

بر اساس نتایج به دست آمده، هزینه عوامل و نهاده‌ها(از جمله بذر، کود و سموم شیمیایی و نیروی کار) افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه مصرف بذر، سموم شیمیایی، کود شیمیایی و کود حیوانی به ترتیب ۳۵۰،۴۶۸، ۳۹۱ و ۳۷۲ درصد اضافه شده است.

بر اساس این گزارش میزان و طول دوره تولید بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ترتیب ۶و۵ درصد افزایش یافته است.

نتایج به دست امده در خصوص درامد هزینه و سود واحد گلخانه‌ای نشان می‌دهد که این واحد‌ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش ۱۶۴ درصدی درامد مواجه بوده‌اند. لیکن بطورهمزمان هزینه‌ها طی این مدت ۲۳۵ درصد رشد داشته است.

به نظر می‌رسد بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واحدهای تولیدی همچنان دارای سود اقتصادی ناچیزی می‌باشند. بنابراین برای جلوگیری از کاهش بیشتر سود واحدهای تولیدی لازم است دولت سیاسیت‌های حمایتی و اقدامات مناسب را در دستور کار خود قرار دهد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اشتغال انرژی بخش کشاورزی دولت شرایط اقتصادی قانون هدفمندی یارانه ها کود گاز هدفمند کردن یارانه ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر