کد خبر: 246244 A

هر کیلو برنج طارم اصل ۵۸۰۰ تومان در مراکز عرضه زیر نظر شهرداری این محصول قیمت گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا هر کیلو برنج طارم اصل ۵۸۰۰ تومان در مراکز عرضه زیر نظر شهرداری این محصول قیمت گذاری شده است.

انواع برنج قیمت(تومان)
انواع دودی پرمحصول ۴۷۰۰
طارم اصل ۵۸۰۰
طارم رمضانی ۶۸۰۰
طارم عسگری ۴۶۰۰
فجر فله و آوازه کیسه سبز فجر ۴۳۰۰
ندا ۵۳۰۰
نیمدانه معطر ۴۵۰۰
نیمدانه ۴۰۰۰
هاشمی ۶۸۰۰
دم سیاه ۷۳۰۰
برنج شهرداری قیمت گذاری قیمت تومان ایرانی روز انواع طارم اصل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر