کد خبر: 246374 A

در نخستین نشست هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران که با دستور جلسه انتخاب رئیس و نایب‌رئیس و دبیرکل تشکیل یافته بود، بهمن عبدالهی با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شد.

رئیس اتاق تعاون ایران تعیین شد.

در نخستین نشست هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران که با دستور جلسه انتخاب رئیس و نایب‌رئیس و دبیرکل تشکیل یافته بود، " بهمن عبدالهی " با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اتاق تعاون، در نخستین نشست هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران که با دستور جلسه انتخاب رئیس و نایب‌رئیس و دبیرکل تشکیل یافته بود، بهمن عبدالهی با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شد.

براساس این گزارش، اسماعیل خلیل زاده نیز به عنوان نائب رئیس و ماشاءالله عظیمی نیز به سمت منشی هیئت رئیسه برگزیده شدند.

یادآور می شود، ماشاءالله عظیمی نیز از سوی هیات رئیسه با حفظ سمت به عنوان دبیرکل جدید اتاق تعاون ایران انتخاب شد.

تعاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر