کد خبر: 253264 A

کرباسیان:

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه اصرار سران سه قوه افزایش شفافیت اقتصادی و سلامت مالی است، گفت: یکی از ارکان و بازوهای سلامت اقتصادی کشور، حسابداران رسمی هستند.

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: حسابداران رسمی سالها عمر و تجربه و علم خود را در خدمت سلامت اقتصادی جامعه قرار داده اند.

به گزارش ایلنا، رئیس شورای عالی جامعه حسابداران کشور افزود: گذشت آن روزهایی که برای اینکه حسابها شفاف نباشد سازمان های نظارتی و برنامه ای را منحل کردند تا بتوانند راحت تر تصمیم گیری کنند.

وی گفت: نتیجه فقر سازمان های نظارتی و بازرسی، نابسامانی مسائل مختلف پولی و مالی و همچنین ۳۵ هزار طرح نیمه تمام در کشور است که بعضاً غیرکارشناسی و غیرفنی محسوب می شود.

کرباسیان با تأکید بر اینکه دولت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و سپردن امور مردم به خود مردم تأکید دارد، افزود: متأسفانه در گذشته حسابداران رسمی را دولتی تر کردند.

وی گفت: انتظار جامعه حسابداران رسمی این است که استقلال آنها بیش از پیش حفظ و کارها به خود آنان واگذار شود.

کرباسیان با تأکید بر اینکه باید جامعه حسابداران رسمی کشور بیش از پیش حرفه ای و تقویت شود، افزود: از دولت و مجلس انتظار داریم به این بازوی سلامت خود بیشتر توجه کنند.

کرباسیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر