کد خبر: 253733 A

مدیرعامل اسبق گروه مپنا:

دولت در بسیاری از زمینه ها به بخش خصوصی اجازه حضور و فعالیت نمی دهد، به همین دلیل بخش خصوصی توانایی رشد کردن ندارد.

مدیرعامل اسبق گروه مپنا گفت: بخش خصوصی باید بتواند توانایی تامین مالی خود را به منظور فعال کردن ظرفیت های اقتصادی، داشته باشد، چراکه در صورت محقق شدن این موارد دولت نیز می تواند به بخش خصوصی اعتماد کرده و بخش های مختلف اقتصادی خود را به آنها واگذار کند.

به گزارش ایلنا؛ موسی رفان، عضو اتاق بازرگانی در خصوص بررسی وضعیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، گفت: اساسا پروژه های استخوان دار و همه جانبه ای در اختیار بخش خصوصی نبوده است، به عبارتی دیگر می توان گفت که شرکت ها، موسسات و سازمان های وابسته به نهادهای دولتی، عمده بخش های اقتصادی را در دست داشته و به عنوان پیمانکار و سرمایه گذار در بخش های مختلف ورود کرده اند.

مدیرعامل اسبق گروه مپنا با اشاره به اینکه متاسفانه زمینه برای فعالیت مولد بخش خصوصی فراهم نشده است، گفت: بخش خصوصی به معنای واقعی رشد نکرده و این در اختیار نداشتن فرصت ها باعثشده که بخش خصوصی ما رشدی نداشته باشد و از یک حدی بزرگ تر نشود.

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به این که به صورت واضح نمی توان گفت که دولت مقصر عدم رشد بخش خصوصی بوده یا اینکه خود این بخش نتوانسته است که نقش حقیقی خود را به صورت کامل ایفا کند، گفت: به طور کلی مجموعه زیرساخت های ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور فراهم نشده و به همین دلیل بخش خصوصی واقعی تاکنون شکل نگرفته است.

رفان گفت: شرایط به گونه ای در کشور پیش نرفته که بتوان عنوان کرد ساختار ضعیف بخش خصوصی عامل در دست نگرفتن اقتصاد بوده، چراکه وقوع این مسئله به سبب یک آغاز یک حرکت متقابل مابین کارآفرینان و بخش خصوصی صورت می گرفته که متاسفانه اتفاق نیافتاده است.

وی در ادامه افزود: البته لازم به ذکر است که دولت در بسیاری از زمینه ها به بخش خصوصی اجازه حضور و فعالیت نمی دهد، به همین دلیل بخش خصوصی توانایی رشد کردن ندارد.

عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زیرساخت های دست یابی بخش خصوصی به حجم حداکثری اقتصاد کشور چیست؟، گفت: در بیان این زیرساخت ها می توان به بحثمهندسی اشاره کرد، چرا که بخش خصوصی باید ظرفیت های خود را در این بخش افزایش دهد و در ادامه می توان از بخش ظرفیت های مدیریت و کنترل پروژه در اقتصاد یاد کرد. لذا بخش خصوصی باید بتواند طبق آخرین دست آوردهای علمی دنیا، پروژه های تحت امر خود را مدیریت کند. در ادامه بحثنیز تامین تجهیزات مطرح می شود که باید با استفاده از آن بتواند پروژه های خود را تامین کند.

رفان تصریح کرد: اگر این موارد را کنار یکدیگر قرار دهیم به نوعی می توانیم در به ثمر رسیدن پروژه های یک مجموعه اقتصادی، شرکت و یا سازمان های بخش خصوصی امیدوار باشیم.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید بتواند توانایی تامین مالی خود را به منظور فعال کردن این ظرفیت ها، داشته باشد، گفت: در صورت محقق شدن این نکات دولت نیز می تواند به بخش خصوصی اعتماد کرده و بخش های مختلف اقتصادی خود را به آنها واگذار کند.

مدیرعامل اسبق گروه مپنا در پایان خاطرنشان کرد: دولت طی ۳۵ سال گذشته این اعتماد را صرفا به بخش عمومی و دولتی داشته، به همین دلیل مشاهده می شود که بخش های عمومی توانسته اند در اجرای پروژه ها، اعتماد دولت را جذب کرده و در نهایت رشد کنند، اما متاسفانه به دلیل آنکه بخش خصوصی به نوعی، دست دوم بخش دولتی بوده، نتوانسته که از یک اندازه، بیشتر رشد کند.

اقتصاد اقتصاد کشور بخش خصوصی دولت رشد سرمایه حضور زمینه بخش اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر