کد خبر: 104494 A

در بخش سواری شاهد کاهش ۲۰.۲ درصدی تولید نسبت به ماه قبل بودیم که از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند نزولی می توان به قطع تولید خودروهای سوزوکی گرندویتارا و توجوی هاچ بک و همچنین کاهش قابل توجه تولید خودروهای پژو پارس خراسان، تندر۹۰ ایران خودرو و رنو مگان اشاره کرد.

در مرداد ماه ۱۳۹۲ مجموع خودروهای تولید شده در داخل کشور، اعم از سبک و سنگین نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۳.۷درصدی و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با کاهش۳۲.۵ درصدی مواجه شد.

به گزارش ایلنا، در ماه اخیر ۹۹ درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک(سواری و وانت) و یک درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین(مسافری و باری) بوده است.

گروه سبک:

در بخش سواری شاهد کاهش ۲۰.۲ درصدی تولید نسبت به ماه قبل بودیم که از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند نزولی می توان به قطع تولید خودروهای سوزوکی گرندویتارا و توجوی هاچ بک و همچنین کاهش قابل توجه تولید خودروهای پژو پارس خراسان، تندر۹۰ ایران خودرو و رنو مگان اشاره کرد.

با توجه به کاهش تولید خودروهای سواری در مرداد ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نیز نسبت به ماه قبل ۱۶.۱ درصد کاهش یافت بطوریکه جمعا ۱۶ مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که ۷ مدل در سطح کیفی خیلی خوب و ۹ مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفته‌اند.

در این مدت خودروهای شرکت پارس خودرو یعنی نیسان تیانا و سایپا X۱۳۱ به ترتیب صدر و انتهای رده بندی کیفی را به خود اختصاص داده اند.

عیوب فنی سورای سبک:

طی این مدت در بخش عیوب فنی و عملکردی خودروهای سواری MVM۵۳۰ و سایپا X۱۳۱ بیشترین نمرات منفی را کسب کردند. از طرفی شاهد افت ۸.۰ درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروهای با کیفیت شرکت پارس خودرو یعنی رنو مگان و تندر۹۰ است.

تزئینات و مونتاژ:

در بخش تزئینات و مونتاژ خودروهای سمند و سایپا X۱۳۱ پارس خودرو بیشترین نمرات منفی را کسب کردند. در ضمن شاهد تنزل ۳.۹ درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تغییر برای خودروهای لیفان۶۲۰ و نیسان تیانا است.

بدنه:

در بخش بدنه خودروهای سایپا X۱۳۱ و سایپا X۱۳۱ پارس خودرو بیشترین نمرات منفی را کسب کردند، همجنین نسبت به ماه قبل افول ۱.۶ درصدی را شاهد هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند نزولی، مربوط به خودروهای تندر۹۰ ایران خودرو و MVMX۳۳ است. در بخش رنگ میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل ۶.۵ درصد بهبود یافت که عمدتا مربوط به کاهش نمره منفی خودروهای سایپا X۱۳۱ و تیبا در این بخش است.

رنگ:

همچنین خودروهای پژو پارس خراسان و لیفان X۶۰ بیشترین نمرات منفی را در بخش رنگ کسب کردند. تعداد ایرادات مهم و اساسی نیز روند رو به بهبود ۱۸.۹ درصدی داشته که عمدتا مربوط به کاهش تعداد این ایرادات در خودروهای سایپا X۱۳۱ و سایپا X۱۳۱ پارس خودرو است. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری دارای تنزل کیفی۲.۲ درصدی بوده که بیشتر مربوط به قطع تولید خودروهای با کیفیت سوزوکی گرند ویتارا و توجوی هاچ بک است.

از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در جدول رده بندی خودروهای گروه سواری می‌توان به جابجایی رده کیفی خودروهای تندر۹۰ ایران خودرو و پارس خودرو در جدول رده بندی ماه جاری اشاره کرد، بطوریکه تندر۹۰ پارس خودرو بر خلاف ماه پیش بالاتر از هم نام ایران خودرویی خود قرار گرفت.

وانت:

در بخش وانت شاهد افزایش ۳۳.۸ درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به تولید مجدد وانت نیسان Z۲۴i و افزایش قابل توجه تولید وانت پیکان تبریز است.

علی رغم افزایش تولید خودروهای وانت در مرداد ماه، ارزشیابی این خودروها ۷.۶درصد کاهش یافت، بطوریکه از ۷ مدل خودروی ارزشیابی شده ۲ مدل در سطح کیفی خوب و ۵ مدل نیز در سطح کیفی قابل قبول قرار گرفتند.

عیوب فنی:

در بخش عیوب فنی و عملکردی، خودروی وانت پیکان بیشترین نمره منفی را کسب کرد. از طرفی شاهد تنزل ۷.۷ درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند نزولی مربوط به وانت کاپرا است.

تزئینات و مونتاژ:

در بخش تزئینات و مونتاژ شاهد بهبود۹.۴ درصدی هستیم که عمدتا مربوط به روند رو به رشد خودروی وانت کاپرا است. ضمنا خودروی وانت مزدا دوکابین بیشترین نمره منفی را در این بخش کسب کرد. در بخش بدنه هم مانند بخش تزئینات و مونتاژ خودروی وانت مزدا دوکابین بیشترین نمره منفی را کسب کرد، ولی در این بخش از افت کیفی ۷.۷ درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل برخوردار هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به خودروی وانت کاپرا است.

رنگ:

در بخش رنگ در ماه جاری خودروی وانت پیکان بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد جهش ۹.۶ درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به کاهش نمره رنگ خودروی وانت کاپرا است. در بخش ایرادات مهم و اساسی روند رو به رشد ۲.۰ درصدی را شاهد هستیم که کاهش تعداد این ایرادات در خودروهای وانت کاپرا و وانت نیسان CNG بیشترین تاثیر را داشته‌اند.

در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، تنزل کیفی جزئی ۰.۱درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است.

خودروهای سنگین تجاری باری:

در بخش خودروهای تجاری باری شاهد کاهش ۲۹.۰ درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به کاهش چشمگیر تولید کشنده البرز و کامیونت ایسوزو P۷۵NPR می باشد. از دیگر نکات مهم در مورد تیراژ خودروهای تولیدی این رده می توان به تولید کامیون جدید ایسوزو M۷۵NPR در کارخانه بهمن دیزل و تولید مجدد خودروهای، کشنده اسکانیا ۴۱۰G، کامیون ایسوزو NQR و کامیون البرز ۳۷۵ اشاره کرد.

با توجه به کاهش تولید خودروهای این رده، ارزشیابی این خودروها نیز به میزان ۴۴.۶ درصد کاهش یافت بطوریکه از ۸ مدل خودروی ارزشیابی شده ۵ مدل در سطح کیفی خیلی خوب و ۳ مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.

عیوب فنی:

در بخش عیوب فنی خودروهای تجاری باری و عملکردی، کشنده اسکانیا G۴۱۰ بیشترین نمره منفی را کسب کرد، همچنین روند تغییرات نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل دستخوش تغییری نگردید.

تزئینات و مونتاژی:

در بخش تزئینات و مونتاژی شاهد بهبود ۱۲.۲درصدی هستیم که عمدتا مربوط به روند رو به رشد کامیون بنز WH است.

ضمنا کامیونت الوند بیشترین نمره منفی را در این بخش کسب کرد. در بخش بدنه کامیون بنز WH بیشترین نمره منفی را کسب کرد، همچنین در این بخش از بهبود کیفی ۲۶.۹ درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل برخوردار هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به روند رو به رشد کامیونت ایسوزو P۷۵NPR است. در بخش رنگ در ماه جاری کامیون ایسوزو M۷۵NPR بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد افت ۱.۶ درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به افزایش نمره رنگ کامیونت الوند است. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری باری، روند رو به رشد ۸/۱۴ درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است که عمدتا مربوط به تولید خودروهای با کیفیت کشنده اسکانیا G۴۱۰، کامیون ایسوزو M۷۵NPR و کامیون ایسوزو NQR است.

خودرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر