کد خبر: 109335 A

دبیر اول کمیسیون کشاورزی به ایلنا خبرداد:

کمیسیون کشاورزی مجلس طی جلساتی که با وزرای کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی داشته است بر لزوم ارایه نهاده‌ها با ارز ۱۱۲۶ تاکید کرده است.

مجلس شورای اسلامی بازگشت ارز ۱۲۲۶ تومانی به نهاده‌های دامی را پیگیری می‌کند.

سیدمحمد سادات ابراهیمی در خصوص عدم پخش نهاده‌های دامی و مشکلات پیش‌روی مرغداران به خبرنگار ایلنا گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس طی جلساتی که با وزرای کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی داشته است بر لزوم ارایه نهاده‌ها با ارز ۱۱۲۶ تاکید کرده است.

دبیر اول کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: مرغ از جمله قوت‌های غالب مردم است لذا انتظار می‌رود در مقام عمل نیز نسبت به بازگشت نهاده‌ها به ارز ۱۲۲۶ اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: مسوولین نباید با یکسری نقطه نظرات من درآوردی تولیدکنندگان و مردم را بامشکل و محدودیت مواجه کنند.

ابراهیمی یادآور شد: موضوع تخصیص نهاده‌های دامی مسئله‌ای کاملا شفاف است و نیازی به جلسه دوباره ندارد، اما کمیسیون کشاورزی مجددا با حضور وزرای مربوطه این مشکل را پیگیری خواهد کرد.

ارز رئیس کل بانک مرکزی شورای اسلامی صنعت معدن و تجارت کشاورزی مشکلات مجلس کمیسیون تومانی دامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر