کد خبر: 109443 A

در مهمترین محور‌های کاری معاونت برنامهریزی وزارت صنعت بر حذف مجوزها و مقررات فاقد توجیه اقتصادی در فرآیند سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، معدنی و تجاری تأکید شده است.

نعمت‌زاده خواستار جلب مشارکت تشکل‌های تخصصی در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، ارتقای بازدهی سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی و نیز کاهش شاخص شدت انرژی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی از سوی معاونت برنامه‌ریزی شد.

به گزارش ایلنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح ۱۴ محور کاری معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی راکد کشور، تلاش برای تسریع در به بهره‌برداری رساندن سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌تمام و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی را مورد تأکید قرار داد.

افزایش محتوای فناوری تولیدات صنعتی و معدنی، افزایش سهم صادرات محصولات صنعتی در صادرات کشور، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی و معدنی و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی از دیگر موارد مورد اشاره وزیر صنعت و معدن و تجارت بوده است.

نعمت‌زاده همچنین خواستار جلب مشارکت تشکل‌های تخصصی در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، ارتقای بازدهی سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی و نیز کاهش شاخص شدت انرژی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی از سوی معاونت برنامه‌ریزی شده است.

پرهیز از حمایت‌های تبعیض آمیز در سیاست‌گذاری و ارائه خدمات، همسوسازی فرآیندها و فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور، بررسی و اظهارنظر در مورد برنامه‌های سازمان‌های تابعه و هماهنگ‌سازی آنها از دیگر انتظارات مورد اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است.

نعمت زاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر