کد خبر: 111688 A

بارعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل ۳۲۲۷۹۵/۸۲۲ / ۴/۵۱ مورخ ۲۸/۱۱ / ۸۵مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

گمرک ایران فهرست اقلام صادراتی شش ماهه دوم سال ۹۲ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، حسن علیدوستی، مدیرکل دفترصادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای خطاب به ناظرین گمرکات استان‌ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل فهرست جدید اقلام صادراتی شش ماهه دوم سال ۹۲ را اعلام کرد.

در فهرست اقلام صادراتی آمده است،

۱ - شمش فولادی به صورت اسلب(تختال)، بلوم و بلیت.

۲ - مقاطع فولادی، شامل کلیه مقاطع(تیرآهن) با اشکالT، U، H، I، L و انواع ملیگرد است که نیاز به اخذ مجوز موردی دارد و صدور سایر مقاطع برای کلیه صادرکنندگان با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

۳ - لوله فولادی و پروفیل، که ذیل فصل ۷۳ کتاب مقررات صادرات و واردات طبقه بندی میشوند نیاز به اخذ مجوز موردی و سهمیه نداشته و صدور آن برای کلیه صادرکنندگان بلامانع بوده و از فهرست مزبور حذف میشود.

۴ - محصولات فولادی آلیاژی شرکت فولاد آلیاژی، مختص به میلگرد با ردیف تعرفه های ۷۲۱۳ و ۷۲۱۴ می باشدکه مجوز مزبور برای صادرات توسط شرکت مذکور از سوی این دفتر ابلاغ می گردد.

۵ - مفاد قانونی مندرج در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات(بند ب ماده ۱۱ مکرر) به قوت خود باقی است.

۶ - ردیف تعرفه اقلام مندرج در جداول شماره یک بخشنامه فوق الذکر مطابق ردیف های تعرفه اقلام مزبور مندرج در بخشنامه ۱۳۳ مورخ ۲۹/۳ / ۹۲ میباشد.

علیدوستی در خاتمه تأکید کرده که بارعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل ۳۲۲۷۹۵/۸۲۲ / ۴/۵۱ مورخ ۲۸/۱۱ / ۸۵مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر