کد خبر: 111730 A

با پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری:

یکی از خروجی‏های این نقشه راه، الکترونیکی کردن مناطق آزاد تجاری است و در این راستا پیاده سازی پنجره واحد تجاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی ارس به صورت پایلوت در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر توسعه دولت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیاده سازی پنجره واحد تجاری در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، تجار و بازرگانان برای دریافت مجوز به منظور واردات و صادرات نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت و تمامی امور به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سید حسین پاریاب در خصوص نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور افزود: از سال ۱۳۸۹ تدوین نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور در دستور کار قرار گرفت و در کمیته تدوین نقشه راه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‏‌های ذیربط در سراسر کشور نهایی و در همایش هفتم تجارت و اقتصاد الکترونیکی رونمایی و مقرر شد در هیات دولت مصوب شود.
وی تصریح کرد: خروجی این نقشه راه حدود صد طرح عملیاتی و ۵۰۰ پروژه است که باید در کشور انجام شود، یکی از خروجی‏‌های این نقشه راه، الکترونیکی کردن مناطق آزاد تجاری است و در این راستا پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی ارس به صورت پایلوت در دستور کار قرار گرفته است.

دبیرکل انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران درادامه با اشاره به انتخاب منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس برای پیاده سازی پنجره واحد تجاری اظهار کرد: با این امر نیازی نیست تا تجار و بازرگانان برای دریافت مجوز واردات و صادرات مراجعه حضوری داشته باشند چرا که تمامی امور به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تجارت و داد و ستد ما باید تسهیل و همه ارتباطات به صورت الکترونیکی و در قالب استاندارد انجام شود از انجام پروژه های دیگر در جزیره کیش خبرداد و خاطرنشان کرد: با راه اندازی درگاه الکترونیکی در کیش ما می توانیم کلیه اطلاعات را به کاربران از خانوارها گرفته تا تجار وبازرگانان ارائه دهیم.

ارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر