کد خبر: 111748 A

نایب رئیس اتحادیه چایکاران به ایلنا خبر داد:

میزان اعتبار درنظرگرفته شده به دلیل سیستم بوروکراسی حاکم بر کشورهنوز به حساب سازمان چای واریز نشده است.

طبق وعده‌ها قرار بود مطالبات چایکاران تا پایان همین هفته منتهی به ۱۸ مهرماه پرداخت شود، اما به‌دلیل مشکلات بوروکراسی اداری حاکم بر کشور این امر هنوز عملیاتی نشده است.

پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص پرداخت مطالبات چایکاران به جلسه معاون برنامه‌ ریزی و امور راهبردی رئیس‌جمهور با وزیر جهادکشاورزی و مسئولین سازمان چای اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر کارگروهی تشکیل شد که ضمن ریشه یابی مشکلات چایکاران، نسبت به پرداخت میزان ۶۰ میلیارد تومان اعتباری که جهت طلب چایکاران در نظر گرفته شده بود اقدام شود که هنوز عملی نشده است.

نائب رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه تا به این ساعت حتی یک ریال به هیچ کشاورزی پرداخت نشده، تصریح کرد: میزان اعتبار درنظرگرفته شده به دلیل سیستم بوروکراسی حاکم بر کشورهنوز به حساب سازمان چای واریز نشده است.

وی در ادامه خطاب به مسوولین خاطرنشان کرد: اگر قرار است سال آینده تولید چای داشته باشیم باید از پاییز و زمستان به کشاورزان مساعده داده شود.

شعبانی به نمایندگی از چایکاران از وزیر جهادکشاورزی درخواست کرد: برنامه‌ای در نظر گرفته شود همچون سال‌های ماقبل ۷۸ مبلغی جهت اعطای تسهیلات به کشاورزان برای خرید ادوات و مایحتاج تولید کشاورزان داده شود به نحوی که کشاورز نیزبتواند تا پایان سال بدهی خود را به دولت پرداخت کند زیرا در این صورت کشاورز با امنیت بیشتری نسبت به بهبود کمیت و کیفیت کشت مبادرت می‌ورزد.

چایکار مطالبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر