کد خبر: 116027 A

نهاوندیان پیشنهاد داد:

مدل رقابت همراه با رفاقت به مدل اقتصادی کشورهای اسلامی حائز اهمیت است، و ضرورت تقویت توانمندسازی حضور بانوان بازرگان در کشورهای اسلامی به رشد اقتصادی این کشورها کمک شایانی خواهد کرد.

نهاوندیان در لزوم مدل رقابت همراه با رفاقت در اقتصاد کشورهای اسلامی تاکید کرد

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که صبح امروز در پانزدهمین نشست بخش خصوصی برای گسترش تجارت و سرمایه گذاری مشترک کشورهای اسلامی سخن می گفت، با اشاره به شرایط ویژه کشورهای اسلامی اظهار داشت: ۲۳ درصد از جمعیت جهان و ۷۰ درصد منابع انرژی و همچنین ۴۰ درصد از منابع طبیعی در داخل کشورهای oic قرار دارد. این درحالی است که تنها ۹ درصد تولیدات جهان مربوط به کشورهای اسلامی است که قابلیت افزایش تا ۲۳ درصد را دارد.

وی افزود: با بررسی ریشه های عقب ماندگی در کشورهای اسلامی درمی یابیم که اکثراً دولت‌ها فعالیت‌های بخش خصوصی را در دست گرفتند که در این راه ناکام مانده‌اند این در حالی است که وظیفه دولت کاهش موانع در بوروکراسی غیرضروری و نیز ایجاد فضای سیاسی مساعد برای نشاط و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این که بخش خصوصی نیز وظایفی دارد گفت: در صورتی که دولتها فضا را برای تعاملات اقتصادی فراهم کنند بخش خصوصی نیز باید به تجهیز و مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری و اشتغال جوانان کمک کند.

وی با اشاره به اقتصاد رقابتی افزود: تنها افزایش مستمر بهره‌وری می تواند به اقتصاد رقابتی کمک کند.

نهاوندیان گفت: اگر یک دانش فنی در یکی ازکشورهای اسلامی وجود دارد باید سایر کشورهای اسلامی نیز از آن بهره‌مند شوند. که در این راه نقش اتاق‌های ملی و اسلامی بازرگانی حایز اهمیت است. هر چند که اتاق‌ها خود بخش خصوصی نیستند اما نقطه پیوند بر همه تشکل ها و بنگاه ها هستند.

وی در ادامه با بیان این که در کشورهای اسلامی پیوند بین بخش خصوصی و دولت عمیق و دوسویه نیست، ‌گفت: خوشبختانه در کشور ما ابتکاری به عنوان شورای گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی طراحی شده که ارتباط و پیوند بین بخش خصوصی و دولتی‌ها را افزوده است و ما نیازمند چنین نهادی در سطح کشورهای اسلامی نیز هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی با بیان این که متاسفانه تجار مابه سهولت نمی توانند به کشورهای اسلامی دیگر سفر کنند گفت: باید تسهیلات لازم برای ویزای تجاری و روابط بانکی فراهم شود و ما نباید در کشورهای اسلامی از پول کشور سومی بهره ببریم بلکه باید پول کشورهای اسلامی نیز به صورت مشترک فراهم شود.

وی در خاتمه به نوع جدیدی از رقابت اشاره کرد و گفت: مدل رقابت همراه با رفاقت به مدل اقتصادی کشورهای اسلامی حائز اهمیت است، و ضرورت تقویت توانمندسازی حضور بانوان بازرگان در کشورهای اسلامی به رشد اقتصادی این کشورها کمک شایانی خواهد کرد.

اقتصاد ایران بهره وری تجارت دولت رشد اقتصادی رقابت سیاسی و اقتصادی صنایع و معادن کشورهای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر