کد خبر: 117709 A

سخنگوی پروژه خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه:

در سال جاری حدود ۸۱ هزار کیلوگرم برگ سبز چای به ارزش تقریبی ۶۹۰ میلیارد ریال خریداری شده است که ۵۹۰ میلیارد ریال آن به حساب چایکاران واریز و مابقی آن نیز بزودی واریز خواهد شد.

مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب چایکاران واریز شد.

به گزارش ایلنا، محسن دارایی سخنگوی پروژه خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه گفت: مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بابت مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب چایکاران واریز شد.

وی با اشاره به آمار منتشره از سوی سازمان چای کشور افزود: در سال جاری حدود ۸۱ هزار کیلوگرم برگ سبز چای به ارزش تقریبی ۶۹۰ میلیارد ریال خریداری شده است که ۵۹۰ میلیارد ریال آن به حساب چایکاران واریز و مابقی آن نیز بزودی واریز خواهد شد.
وی افزود: ما به التفاوت قیمت‌های چای ۳/۰۰۰ و۱/۵۰۰ ریال خرید تضمینی که مربوط به برگ سبز درجه یک و دو بود به مقدار ۱۲/۰۰۰ و ۶/۵۰۰ افزایش یافته که به چایکاران پرداخت شد.
محسن دارایی افزود: برگ‌های خریداری شده درجه یک ۴۰ درصد و درجه دو ۶۰ درصد در سال جاری برآورد شده و عملیات خرید تا ۳۰ مهر در ۱۵۶ کارخانه صورت پذیرفته است.

چای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر