کد خبر: 122095 A

دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ در گفتگو با ایلنا:

صدور پروانه‌های معدنی قسمت اعظمی از کشور را اشغال کرده است و پروانه‌ها ثبت شده‌اند اما هیچ گونه فعالیتی صورت نگرفته و افراد دیگر نیز به دنبال اکتشاف جدید در این محدوده نمی‌روند.

دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان بر کاهش مهلت مجوزها و پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن تاکید کرد.

کامران وکیل(دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: طی صد روز گذشته اتفاقات خوبی در حوزه معدن رخ داد که از مهمترین آنها رفع محدودیت‌های پهنه‌بندی معادن بود که با عملیاتی شدن آن، شاهد ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری به شکل گسترده‌ای خواهیم بود.

وی افزود: در گذشته هر شخصی می‌توانست محدوده معدنی را به نام خود بلوکه کند درحالیکه اکنون تنها افراد با احراز شرایط فنی و مالی لازم قادر به ثبت محدوده خواهند بود.

وکیل خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که در حوزه معدن حائز اهمیت است و باید به آن رسیدگی شود؛ بحثکارگروه‌های توسعه معادن است. متاسفانه به افرادی در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اختیارات قانونی داده شده که اطلاعات دقیقی از این حوزه ندارند و خواسته ما از دولت تدبیر و امید این است تا به این موضوع نیز رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: همچنین صدور پروانه‌های معدنی قسمت اعظمی از کشور را اشغال کرده است و پروانه‌ها ثبت شده‌اند اما هیچ گونه فعالیتی صورت نگرفته است و افراد دیگر نیز به دنبال اکتشاف جدید در این محدوده نمی‌روند.

دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان تصریح کرد: به نظر بنده نباید پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن مهلت ۵ ساله داشته باشند و باید مدت زمان آن به ۴ یا ۵ ماهه تقلیل پیدا کند تا در صورتی که فعالیتی صورت نگرفت این پروانه باطل شود.

معادن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر