کد خبر: 124033 A

مطابق حکم رئیس جمهور به معاون اجرایی، ریاست نظام الدین برزگری در سازمان استاندارد ایران تمدید شد.

براساس اختیارات مصرحه در حکم شماره ۱۲۹۱۱۶ مورخ ۲۱/۷ / ۱۳۹۲ رییس جمهور به معاون اجرایی خود، آقای شریعتمداری، طی حکم شماره ۱۴۳۹۵۱ مورخ ۴/۹ / ۱۳۹۲ ابلاغ رییس سازمان ملی استاندارد ایران را تمدید کردند.

به گزارش ایلنا، سه سال پیش محمود احمدی نژاد، حکم " برزگری " برای ریاست بر موسسه استاندارد را امضاء و این حکم توسط پرویز داودی معاون اول وقت رئیس جمهوری ابلاغ شد.
بر همین اساس " نظام الدین برزگری " ۲۳مهرماه ۱۳۸۷ در اجرای ماده ۲۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن وقت و تصویب شورای عالی استاندارد، به مدت سه سال به سمت «رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» منصوب شده بود.

استاندارد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر