کد خبر: 127305 A

مدیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات و غلات کشور:

در حال حاضر کشور یمن به لحاظ آفت ملخ در وضعیت بحرانی به سر می برد و در این راستا کشور ما عربستان و یمن را مرتب مورد ارزیابی قرار داده و با کشورهای عمان و همسایه های شمالی نیز در حال مکاتبه است تا از ورود این آفت به کشورهای دیگر جلوگیری شود.

سالها پیش ما مواد شیمیایی را از محصولات کشاورزیمان حذف کرده‌ایم در حالی که این اقدام اخیراً از سوی روتردام صورت گرفته است.

به گزارش خبرنکار ایلنا، قائمیان مدیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات و غلات کشور گفت: بحثمبارزه آفات فقط مربوط به داخل کشور نمی شود بلکه بنا به شرایط برخی آفات از خارج از کشور وارد می شوند که یکی از آنها ملخ صحرایی است.

وی ادامه دارد: فائو برنامه خاصی را برای این آفت مهاجر دارد؛ و در کشورهای خاور میانه نیز سازمان های مختلفی برای مبارزه با این آفت پایه ریزی شده ضمن این که باید گفت کشور ما در مبارزه و پیش آگاهی در مبارزه با این آفت پیشگام بوده است.

قائمیان گفت: در حال حاضر کشور یمن به لحاظ آفت ملخ در وضعیت بحرانی به سر می برد و در این راستا کشور ما عربستان و یمن را مرتب مورد ارزیابی قرار داده و با کشورهای عمان و همسایه های شمالی نیز در حال مکاتبه است تا از ورود این آفت به کشورهای دیگر جلوگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس کنواسیون بین المللی نوتردام هر ماده شیمیایی خطرناک تحت نظر قرار می گیرد؛ و به کشورهای مقصد اطلاع داده می شود؛ و در صورت موافقت کشور مقصد وارد خواهد شد.

قائمیان به اقدام مهم کشور ما در زمینه حذف برخی مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی اشاره کرد و گفت: سالها پیش ما مواد شیمیایی را از محصولات کشاورزیمان حذف کرده ایم در حالی که این اقدام اخیراً از سوی روتردام صورت گرفته است.

آفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر