کد خبر: 128911 A

گمرکات سراسر کشور ملزم هستند به هنگام انجام تشریفات گمرکی این خودروها، هزینه‌های حمل و بیمه را محاسبه و بر مبنای آن حقوق گمرکی و سود بازرگانی را از واردکنندگان اخذ نمایند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش گمرکی خودروهای سواری مازراتی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: دفتر بررسی و تعیین ارزش در گمرک این ارزش‌گذاری را برپایه قیمت‌های سال ۲۰۱۴ این خودروها تعیین کرده است که علاوه بر ارزش پایه خودروهای مازراتی، تجهیزات همراه مربوطه را نیز شامل می‌شود.

براساس این گزارش، گمرکات سراسر کشور ملزم هستند به هنگام انجام تشریفات گمرکی این خودروها، هزینه‌های حمل و بیمه را محاسبه و بر مبنای آن حقوق گمرکی و سود بازرگانی را از واردکنندگان اخذ نمایند.

جهت دریافت فهرست ارزش پایه با تجهیزات مربوط به خودروهای سواری مازراتی سال ۲۰۱۴ ساخت ایتالیا می‌توانید به پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران به نشانی www. irica. ir در قسمت بخشنامه‌ها مراجعه نمایید.

گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر