کد خبر: 136603 A

در این مدت تولید «دوده صنعتی» به میزان ۶۴ هزارو۵۰۰تن تولید شده است که نسبت مدت مشابه سال گذشته که این محصول به حجم ۶۰ هزارو ۳۰۰ تن تولید شده بود، رشد ۶.۹ درصدی را نشان می دهد.

طی ۹ماهه منتهی به آذرماه سال جاری تولید انواع پودر شوینده به مرز ۵۲۸ هزارو ۴۰۰ تن رسید که نسبت به مدت مشابه خود در ۹ماهه سال گذشته رشد ۲۱.۶ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش ایلنا، تولید پودر شوینده طی ۹ ماهه سال ۹۱به حجم ۴۳۶ هزارو ۶۰۰ تن رسیده بود.

گفتنی است در این مدت تولید «دوده صنعتی» به میزان ۶۴ هزارو۵۰۰تن رسیده است که نسبت مدت مشابه سال گذشته که این محصول با حجم ۶۰ هزارو ۳۰۰ تن تولید شده بود، رشد ۶.۹ درصدی را نشان می دهد.


پودر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر