کد خبر: 136988 A

تولید مگان در ۹ ماهه امسال تنها هزار و ۲۷۳ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

تولید محصولات رنو در ایران‌خودرو و سایپا طی ۹ ماه امسال به ترتیب ۸۶.۷ درصد و ۷۱.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.

به گزارش ایلنا، در آذر ماه امسال ۳۸۰ دستگاه تندر ۹۰ در ایران‌خودرو تولید شد که نسبت به آذرماه سال گذشته ۸۶.۹ درصد کاهش داشته است.

در ۹ ماهه امسال تولید تندر۹۰ در ایران‌خودرو با افت ۸۶.۷ درصدی روبرو بود و در این شرایط، ‌ تولید محصولات رنو در شرکت پارس خودرو ۷۱.۸ درصد کاهش یافت.

طبق آمار رسمی منتشر شده در مورد تولید خودرو در کشور، در آذر امسال ۳۸۰ دستگاه تندر ۹۰ در ایران خودرو تولید شد که نسبت به آذر سال گذشته ۸۶.۹ درصد کاهش داشته است.

در ۹ ماهه امسال نیز تولید تندر ۹۰ در ایران خودرو با افت ۸۶.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

در مورد تولید تندر ۹۰ در شرکت پارس خودرو نیز باید به افت ۷۶.۳ درصدی تولید در آذر ماه اشاره کرد که این افت در ۹ ماهه امسال ۶۶.۶ درصد بوده است.

در آذر امسال ۹۵ دستگاه مگان توسط شرکت پارس خودرو تولید شد که با افت ۷۹.۶ درصدی نسبت به آذر ۹۱ همراه بوده است.

تولید مگان در ۹ ماهه امسال نیز هزار و ۲۷۳ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در ۹ ماهه امسال، ۱۲ هزار و ۶۲۱ دستگاه محصولات رنو در شرکت پارس خودرو تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱.۸ درصد کاهش داشته است.

در آذر ماه نیز تولید محصولات رنو در شرکت پارس خودرو به ۹۹۷ دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶.۶ درصد کاهش داشته است.

خودرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر