کد خبر: 139406 A

در تازه ترین آمار خصوصی سازی منتشر شد؛

در این مدت ۱۲۴ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۲۷ هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۸۰۵ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

۱۵۲ هزار میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای امسال تا نیمه دیماه از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار شده است.

به گزارش ایلنا، ۱۵۲ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای امسال تا نیمه دی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده است که از این میزان، ۱۱۶ هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال سهم دولتی در بورس اوراق بهادار، ۱۰ هزار و ۳۰۸ میلیارد ریال سهم از طریق مزایده و ۲۶ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال در فرابورس فروخته شده است.

همچنین در این مدت ۱۲۴ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۲۷ هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۸۰۵ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

بر اساس این گزارش؛ از ابتدا تا نیمه دیماه سالجاری ۳ هزار و ۲۸ میلیارد ریال به وکالت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ۴۶ هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال به وکالت از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ۹۱ هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال به وکالت از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱۷ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی وزارت صنعت و یک هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال سهم دولتی به وکالت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.

افزون بر این، ۵ هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال سهم به وکالت از شرکت مادر تخصصی توانیر، ۱۲۳ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، ۴۴ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی هواپیمایی ج. ا. ایران، ۲ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به وکالت از تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی و یک هزار و ۳۴ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این مدت واگذار شده است.

همچنین ۹ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی، ۱۸۹ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، ۱۵۶ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی ساتکاب، معدن و تجارت، ۴۶ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و یک میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ۲۹۰ روز به فروش رسیده است.

خصوصی سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر