کد خبر: 151470 A

نایب رییس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد:

در فاز اول می بایست ۳۰درصد از یارانه به تولید تعلق می گرفت که تنها ۸ تا۹ درصد آن به صنایع دولتی و خصولتی پرداخت شد و بخش خصوصی واقعی مغفول ماند و یارانه ای دریافت نکرد.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات بر ضرورت اجرای الزامات برنامه پنجم توسعه در فاز دوم هدفمندی تاکید کرد.

محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: در صورتی که در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمتها افزایش پیداکند ضروری است تا نرخ ارز نیز افزایش یابد.

وی افزود: اگر نرخ ارز رشد نکند وتورم ۲۵ تا ۳۰درصدی بر جامعه تحمیل شود و در کنار آن افزایش نرخ حاملهای انرژی نیزدر فاز دوم اجرایی شود قیمت تمام شده محصولات ایرانی گران خواهدشد و این موضوع باعثکاهش رقابت در بازارهای هدف خواهد شد.

لاهوتی تصریح کرد: اگر مسئولین به موضوع حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی توجه دارند قطعا باید براساس برنامه های قانون پنجم توسعه نرخ ارز را با شیبی ملایم افزایش دهند و در صورتی که با تورم موجود در جامعه توان این افزایش وجود ندارد باید دولت از تولید حمایت کند تا از صادرات نیز حمایت شود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این در حالی است که در فاز اول می بایست ۳۰درصد از یارانه به تولید تعلق می گرفت که تنها ۸ تا۹ درصد آن به صنایع دولتی و خصولتی پرداخت شد و بخش خصوصی واقعی مغفول ماند و یارانه ای در یافت نکرد.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم هدفمندی یارانه هادرصورتی که مانند مرحله اول اجرا شود قطعا تولید صادرات غیر نفتی از بین خواهد رفت وباید الزامات این بخش رعایت شود گفت: در صورتی که دولت به دلیل کمبود منابع توانایی پرداخت پول به تولید را ندارد اتفاقات دولت قبل تکرار خواهد شد. البته راهکارهای مناسبی برای کاهش مصرف انرژی برق و انرژی فسیلی وجود دارد چرا که کشور ما در بعضی از نقاط در هر ۳۶۵ روز آفتاب دارد و درصورتی که سوپسید و امکانات به واحدها داده شود می توان از انرژی خورشیدی بهره فراوان برد.

وی گفت: درکشوری مانند ایتالیا والمان که به مراتب از آفتاب کمتری برخوردارند در روزهایی که هوا آفتابی است برق مصرفی خانه ها را قطع کرده و این انرژی را جذب می کنند و این موضوع باعثمی شود تا مصرف انرژی برق پایین امده واز صنایعی که نیاز واقعی به برق دارند حمایت شود و در کشور ما نیز شهرهایی مانند کرمان یزد و خراسان به راحتی می توانند ازاین نوع انرژی استفاده کنند.

صادرات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر