کد خبر: 151471 A

اعضای ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارتخانه اجرایی کردن تمام بندهای این ابلاغیه را به طور کامل و جدی و مستمر در دستور کارخود قرار داده اند و مسوولین و مدیران ارشد را برای بالفعل کردن این مهم تشویق و ترغیب خواهند کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغیه اقتصاد مقاومتی را یکی از بزرگترین و مهمترین فرصتهای اقتصادی کشور دانست و گفت: به دلیل حساسیت بالای این طرح ستادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص تشکیل شده است.

به گزارش ایلنا، محمد رضا نعمت زاده در نشست ادارات هم خانواده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، تخصیص بیش از بیست بند از بندهای طرح اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشانه اهمیت و ضرورت این حوزه دانست و افرود: تمام بندهای اقتصاد مقاومتی یا به صورت تخصصی و مستقیم یا با همکاری غیرمستقیم این وزارتخانه قابل اجرا خواهد بود.
نعمت زاده تصریح کرد: اعضای ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارتخانه اجرایی کردن تمام بندهای این ابلاغیه را به طور کامل و جدی و مستمر در دستور کارخود قرار داده اند و مسوولین و مدیران ارشد را برای بالفعل کردن این مهم تشویق و ترغیب خواهند کرد.
وی همچنین وجود بیش از ۵۰ درصد معادن کشور را در استان یزد یکی از بزرگترین نعمت های الهی برای این استان دانست.
نعمت زاده در ادامه صادرات ۵۷ درصدی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد را نشانه همت و سرمایه گذاری بزرگ سهامداران و سهامدارن یزدی عنوان کرد.

صنعت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر