کد خبر: 161050 A

ارتقای رضایت مشتریان و مشتری مداری از طریق تولید و تحویل محصولات و خدمات بدون عیب با در نظرگرفتن خواسته ها و انتظارات مشتریان، هدف اصلی ایران خودرو در حوزه کیفیت است.

معاون مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در کیفیت گفت: ارتقای رضایت مشتریان و مشتری مداری از طریق تولید و تحویل محصولات و خدمات بدون عیب با در نظرگرفتن خواسته ها و انتظارات مشتریان، هدف اصلی ایران خودرو در حوزه کیفیت است.

به گزارش ایلنا، مجتبی استادرحیمی با بیان این‌که برای تحقق این هدف، سه رویکرد اصلی در دستور کار ایران خودرو قرار گرفته است، افزود: خودروساز شدن از معیارهای مطمئن و اصلی در تصمیم گیری های کیفی می باشد و همه طرح ها، تصمیمات و عملیات کیفی در ایران خودرو بر اساس این رویکرد انتخاب، هدایت و رهبری شوند.

استادرحیمی اظهار کرد: تلاش، تمرکز و نهادینه سازی ورودی بدون عیب، تولید بدون عیب، تحویل بدون عیب، در زنجیره ارزش شرکت از تامین تا خدمات پس ازفروش. دومین رویکرد گروه صنعتی ایران خودرو برای تحقق هدف اصلی کیفیت است.

به گفته وی تمرکز بر فعالیت های پیش‌گیرانه از طریق سوق دادن برنامه ریزی ها و فعالیت ها از وضعیت واکنشی به وضعیت پیش‌گیرانه رویکرد دیگری است که ایران خودرو برای تحقق اهداف خود، برگزیده است.

استادرحیمی با بیان این‌که ارتقای رضایت مشتریان و مشتری مداری، یکی از اهداف اصلی گروه صنعتی ایران خودرو وهمواره مورد تاکید مدیرعامل گروه است، افزود: بخشی از برنامه هایی که برای ارتقای سطح کیفیت طرح ریزی شده است به طور مستقیم توسط معاونت کیفیت پی‌گیری و محقق خواهند شد. این برنامه ها در سه بخش بلندمدت، میان مدت وکوتاه مدت تهیه شده است.

وی افزود: بخش دوم از برنامه‌های معاونت کیفیت در راستای ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات و رضایت مشتریان با مشارکت واحدهای زنجیره ارزش تهیه و توسط آن‌ها محقق خواهند شد. در خصوص این برنامه ها معاونت کیفیت نقش پشتیبان و ناظر را خواهد داشت.

استادرحیمی بیان داشت: ازمهم‌ترین برنامه هایی که به طور مستقیم توسط معاونت کیفیت پی‌گیری و محقق خواهند شد عبارتنداز: استقرار سیستم یک‌پارچه کیفیت در سایت های تولیدی، یک‌پارچگی و سازماندهی نحوه نظارت برکیفیت این سایت ها، متمرکز کردن شکایات کیفی مشتریان، کالیبراسیون و یکسان سازی مستمر سیستم آدیت وارزش‌یابی محصولات درسایت‌های تولیدی، ارتقا و تقویت آنالیز، پیاده سازی و اجرای ارزیابی جامع با الگوبرداری از روش های خودروسازان پیشرو جهانی و یک‌پارچگی روش های نظارتی در جهت کاهش مشکلات کیفی با ریشه قطعات از جمله مهم ترین برنامه ها به شمار می آیند.

وی در پایان گفت: برای ۱۴ واحد مرتبط با زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودروازجمله: ساپکو، ایساکو، سایتهای تولیدی و واحدهای مهندسی شرکت نیز برنامه هایی جامع و مدون در نظر گرفته شده که با اجرای آن‌ها موضوع ارتقای کیفیت با تاکید بر مشتری مداری و افزایش رضایت مشتریان با سرعت بیش‌تری محقق خواهند شد.

ارتقای سطح ایران ایران خودرو تصمیم گیری های خودروسازان مشکلات کیفیت کیفی مشتریان رضایت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر