کد خبر: 161195 A

در بررسی خودروهای گروه سنگین، در بخش خودروهای تجاری مسافری در ماه اسفند مانند ماه قبل از آن هیچ گونه خودرویی تولید نشده است.

خودروهای سایپا ۱۳۱ و ۱۳۲ در ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در اسفندماه سال گذشته، بیشترین نمرات منفی را در بخش عیوب فنی و عملکردی کسب کردند و پژو ۴۰۵ و پژو پارس خراسان نیز بیشترین تأثیر را در تنزل کیفی میانگین نمره منفی خودروها داشتند.

به گزارش ایلنا، در اسفند سال گذشته مجموع خودروهای تولید شده در داخل کشور اعم از سبک و سنگین نسبت بهمن‌ماه با افزایش ۲۹.۱ درصدی و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با روند نزولی ۵.۱ درصدی روبرو شد.

در اسفند ۹۲ معادل ۹۹ درصد از تعداد خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک(سواری و وانت) و یک درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین(مسافری و باری) بوده است.

در بررسی وضعیت کیفی خودروهای گروه سبک باید گفت که در بخش سواری شاهد رشد ۳۵.۲ درصدی تیراژ تولید نسبت به بهمن ماه بودیم که افزایش تولید خودروهای پژو ۴۰۵ خراسان و JAC از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند صعودی هستند.

با توجه به افزایش تولید خودروهای سواری در اسفند ۹۲، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نیز نسبت به ماه قبل از آن ۱۷.۱ درصد رشد داشته، به طوری که در مجموع ۲۱ مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که در این بین ۱۵ مدل در سطح کیفی خیلی خوب و ۶ مدل نیز در سطح کیفی خوب قرار گرفته‌اند.

در این ارزیابی عیوب فنی و عملکردی شامل کدهای ۱(فنربندی، تعلیق و فرمان)، ۲(موتور و انتقال قدرت)، ۳(ترمز) و ۴(تجهیزات الکتریکی) می‌باشد. عیوب تزئینات و مونتاژی شامل کدهای ۵(تزئینات) و ۸(صداهای غیرعادی) می‌باشد. عیوب بدنه شامل کدهای ۶(بدنه) و ۹(نفوذ آب) و عیوب رنگ کد ۷ مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

در رده‌بندی کیفی خودروهای سواری، گرند ویتارا محصول شرکت ایران خودرو خراسان در صدر و خودروی MVM۱۱۰ محصول شرکت مدیران خودرو در انتها قرار دارند.

* سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دارای بیشترین عیوب فنی و عملکردی

در بخش عیوب فنی و عملکردی خودروهای سواری، محصولات شرکت سایپا یعنی سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ بیشترین نمرات منفی را کسب کرده‌اند. از طرفی شاهد تنزل کیفی ۳.۲ درصدی میانگین نمره منفی این بخش نسبت به بهمن ماه هستیم که بیشترین تأثیر در ایجاد این روند مربوط به خودروهای پژو ۴۰۵ و پژو پارس خراسان است.

در بخش تزئینات و مونتاژی، خودروهای MVM۱۱۰ و سمند بیشترین نمرات منفی را کسب کرده‌اند. در ضمن شاهد افزایش ۷.۲ درصدی میانگین نمره منفی این بخش، نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تغییر به خودروهای MVM۵۳۰ و پارس تندر اختصاص دارد.

در بخش بدنه خودروهای سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱۳۱ پارس خودرو بیشترین نمرات منفی را کسب کرده‌اند، همچنین نسبت به ماه قبل ارتقاء ۱۵.۷ درصدی را شاهد هستیم که بیشترین تأثیر در ایجاد این روند صعودی، مربوط به خودروهای پژو پارس خراسان و MVM۵۳۰ است.

در بخش رنگ، میانگین نمره منفی نسبت به ماه بهمن ۲۵.۶ درصد بهبود یافته که عمدتاً مربوط به کاهش نمره منفی خودروهای گرند ویتارا و سایپا ۱۳۲ در این بخش است. همچنین خودروهای لیفان X۶۰ و JAC بیشترین نمرات منفی را در بخش رنگ کسب نمودند.

طبق اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، تعداد ایرادهای مهم و اساسی خودروهای سواری ۱۵.۶ درصد کاهش یافته که عمدتاً مربوط به کاهش تعداد این ایرادها در خودروی سایپا ۱۳۱ است.

در بررسی روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری در اسفند ۹۲، تیبا بیشترین میزان بهبود و سایپا ۱۳۲ هم بیشترین درصد تنزل را داشته‌اند.

* تنزل ۷.۷ درصدی نمره منفی وانت‌ها

در بخش وانت شاهد افزایش ۴.۵ درصدی تولید در اسفند نسبت به بهمن هستیم که بیشترین تأثیر در ایجاد این روند مربوط به افزایش تولید خودروهای وانت مزدا تک کابین و وانت دیزل زامیاد است.

با توجه به افزایش تولید خودروهای وانت در اسفند ماه، ارزشیابی این خودروها نیز ۳.۳ درصد رشد یافت، به طوری که از ۷ مدل خودروی ارزشیابی شده، ۳ مدل در سطح کیفی خوب و ۴ مدل نیز در سطح کیفی قابل قبول قرار گرفتند.

بر این اساس، وانت وینگل ۵، محصول شرکت سازه‌های خودرو دیار در صدر و وانت پیکان محصول شرکت ایران خودرو تبریز در انتها قرار گرفته‌اند.

در نمودار روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت در اسفند نسبت به بهمن ماه مشاهده می کنیم که وانت نیسان CNG بیشترین میزان بهبود و وانت مزدا دو کابین بیشترین درصد تنزل را داشته‌اند.

در بخش عیوب فنی و عملکردی، وانت پیکان بیشترین نمره منفی را کسب کرد. از طرفی شاهد تنزل ۷.۷ درصدی نمره منفی این گروه از خودروها در اسفند ۹۲ نسبت به بهمن ماه هستیم که بیشترین تأثیر در ایجاد این روند رو به نزول، مربوط به وانت وینگل ۵ است.

در بخش تزئینات و مونتاژ نیز شاهد بهبود ۹.۳ درصدی هستیم که عمدتاً مربوط به روند رو به رشد وانت وینگل ۵ است. ضمناً وانت مزدا دو کابین و وانت کاپرا بیشترین نمرات منفی را در این بخش کسب کرده‌اند.

در بخش بدنه، وانت دیزل زامیاد و وانت مزدا دو کابین بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص دادند، از طرفی هم در این بخش میانگین نمره منفی ۲.۵ درصد کاهش یافت که بیشترین تأثیر در ایجاد این روند رو به بهبود مربوط به وانت کاپرا است.

در بخش رنگ، وانت وینگل ۵ بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد افت کیفی ۸.۱ درصدی در اسفند نسبت به ماه قبل از آن هستیم که بیشترین تأثیر مربوط به وانت مزدا دو کابین است.

تعداد ایرادهای مهم و اساسی در اسفند ۹۲ نسبت به بهمن ماه دستخوش تغییر نشده و در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، بهبود کیفی ۲.۱ درصدی را تجربه کرده است.

* افت کیفی خودروهای تجاری باری

در بررسی خودروهای گروه سنگین، در بخش خودروهای تجاری مسافری در ماه اسفند مانند ماه قبل از آن هیچ گونه خودرویی تولید نشده است.

در بخش خودروهای تجاری باری شاهد کاهش ۱۱.۹ درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تأثیر در ایجاد این روند مربوط به کاهش تولید کشنده البرز و قطع تولید کامیونت ایسوزوNPR و کامیون ایسوزو NQR است.

از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای تجاری باری ساخت داخل می‌توان به تولید مجدد کشنده‌های ماز و کاوه اشاره کرد.

با توجه به کاهش تولید خودروهای این رده، ارزشیابی این خودروها نیز به میزان ۷.۶ درصد تنزل داشته، به طوری که از ۸ مدل خودروی ارزشیابی شده، ۶ مدل در سطح کیفی خیلی خوب و ۲ مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.

در گروه خودروهای تجاری باری، در هر ۴ بخش عیوب فنی و عملکردی، تزئینات و مونتاژی، بدنه و رنگ میانگین نمره منفی شاهد روند نزولی هستیم، به طوری که میانگین نمره منفی در ۴ بخش فوق به ترتیب ۲۳۳.۳، ۷.۸، ۳.۱ و ۲۱.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که عمده دلیل این موضوع مربوط به تولید مجدد کشنده های ماز و کاوه است.

در نمودار روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری نیز کشنده اسکانیاG۴ ۶۰ بیشترین درصد بهبود را داشته است.

خودرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر