کد خبر: 165311 A

میزان صادرات خودروی سواری در فروردین ماه امسال ۶۸۵ دستگاه به وزن یک هزار تن و ارزش ۴میلیون دلار بوده است که ۰.۱۹ از سهم ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است.

صادرات خودرو در فروردین ماه بیش از ۲۳ درصد افت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، میزان صادرات خودروی سواری در فروردین ماه امسال ۶۸۵ دستگاه به وزن یک هزار تن و ارزش ۴میلیون دلار بوده است که ۰.۱۹ از سهم ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، نسبت به سال۹۲ رقمی به ارزش ۲۳.۸ درصد کاهش صادرات شاهد بودیم که در نتیجه با کاهش ارزش ۴۵.۵۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.

بنا بر این گزارش، میانگین قیمت هر خودروی صادراتی طی فروردین ماه سال ۱۳۹۳مبلغ ۵،۵۵۶ دلار بوده که نسبت به سال گذشته، با کاهش ۲۸.۵ درصدی مواجه بوده است.

عمده کشورهای مقصد صادرات خودروی سواری طی فروردین ماه سال جاری، کشورهایی نظیر عراق، آذربایجان و جمهوری کره بوده است که در این میان ۶۷۸ دستگاه خودرو سواری به وزن ۶۲۵ تن و ارزش ۳،۷۵۰ هزار دلار به کشور عراق صادر شده که این میزان ۹۸.۹۸، از تعداد کل صادرات خودرو و ۹۸.۵۲ از ارزش کل صادرات خودرو را به خود اختصاص داده است.

همچنین ۴ دستگاه خودرو سواری به وزن ۵ تن و ارزش ۳۰ هزار دلار به کشور آذربایجان صادر شده که ۰.۵۸ از کل تعداد صادرات خودرو و۰.۷۸ از کل ارزش صادرات خودرو را به خود اختصاص داده و نیز ۳ دستگاه خودرو به وزن ۳ تن و ارزش ۲۷هزار دلار به کشور جمهوری کره صادر شده که این بخش نیز ۰.۴۴ از کل تعداد صادرات خودرو و ۰.۷ از کل ارزش صادرات خودرو را به خود اختصاص داده است.

واردات خودرو به لحاظ تعداد ۳۴۸ درصد رشد کرد

همچنین در این مدت میزان واردات خودرو سواری به تعداد ۴،۳۰۹ دستگاه و به وزن ۴ هزار تن و ارزش ۵۲ میلیون دلار بوده که به میزان ۳۴۸.۳۵درصد از لحاظ تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

میانگین قیمت هر خودرو سواری وارداتی طی فروردین ماه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۲،۶۸۲ دلار(نزریک به ۴.۰۸ برابر هر خودرو صادراتی) بوده که نسبت به سال گذشته، با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه بوده است.

شایان ذکر است، کشورهای مبداء واردات خودرو سواری به طور عمده کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، کویت و جمهوری کره را شامل می شود که در این میان سهم امارات متحده عربی ۸۹.۹ کل تعداد واردات خودرو و ۸۹.۸۸ از ارزش کل واردات خودرو، سهم کویت ۴.۳۳ از کل تعداد واردات خودرو و ۴.۱۳ از کل ارزش واردات خودرو، سهم جمهوری کره ۲.۰۴ از کل تعداد واردات خودرو و ۱.۶۱ از کل ارزش واردات خودرو و سهم سایر کشورها ۴.۵۵ از کل تعداد واردات خودرو و ۴.۳۸ از کل ارزش واردات خودرو بوده است.

خودرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر