کد خبر: 170537 A

گمرک اعلام کرد:

صادرات زغال قالبی صنعتی، مشمول ممنوعیت، عوارض یا مجوز نبوده و صادرات آن با رعایت سایر مقررات آزاد است.

گمرک اعلام کرد: صادرات ورق‌های فولادی، تیرآهن، میلگرد تا پایان خرداد آزاد است.

به گزارش ایلنا، صادرات زغال قالبی صنعتی، مشمول ممنوعیت، عوارض یا مجوز نبوده و صادرات آن با رعایت سایر مقررات آزاد است.

حسن علیدوستی، مدیر کل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای اعلام کرد: پیروبخشنامه ردیف ۳۰۱ مورخ ۱/۷ / ۹۲(تصاویرپیوست) و بخشنامه‌های تکمیلی درخصوص اعلام فهرست اقلام صادارتی مشمول ممنوعیت، مجوزیاعوارض صادراتی؛ بپیوست تصویر نامه شماره ۶۶۵۲/۲۱۰ / ۹۳ مورخ ۱۴/۲ / ۹۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران باضمائم مربوطه منضم به جوابیه استعلام شماره ۸۱۳۸/۲۱۰ / ۹۳ مورخ ۲۱/۲ / ۹۳ دفتر مذکور و پیوست‌های آن ارسال واعلام می‌دارد:

درخصوص بند ۱ نامه شماره ۶۶۵۲/۲۱۰ / ۹۳مورخ ۱۴/۲ / ۹۳ باتوجه به توضیحات مندرج دراستعلام یادشده درصورت وصول فهرست اقلام مشمول مصوبه مندرج دربند یادشده ازسوی سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان متعاقبا اعلام خواهدشد.

درخصوص بند ۲نامه ۶۶۵۲/۲۱۰ / ۹۳مورخ ۱۴/۲ / ۹۳ مبنی براعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول عوارض طبق لیست ۱۴گانه مندرج در جداول ضمیمه نامه یادشده ملاک می باشد. ü تبصره: باتوجه به اینکه وفق بند ۶ جوابیه شماره ۸۱۳۸/۲۱۰ / ۹۳ مورخ ۲۱/۲ / ۹۳ به استناد رأی شماره ۷۷۴ دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۵/۱۲ / ۹۲ مفاد مصوبه شماره ۹۷۳۷۸ مورخ ۱۶/۶ / ۸۷(مذکور در ردیف ۸ جدول ۱۴ قلم) ابطال شده است لذا وفق بند ۱۱جدول یاد شده عوارض صادراتی برای آهن قراضه و ضایعات فلزی به هرشکل و نیز شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات به میزان ۷۰ درصد می‌باشد.

در خصوص اقلامی که صادرات آنها طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی مطابق بخشنامه ردیف ۵۵۹ مورخ ۲۱/۱۲ / ۹۲ و بخشنامه‌های پیروی آن آزاد می‌باشد لیکن نام آن کالا جزء فهرست اقلام ۱۴ گانه مندرج دربند ۲ نامه نیز ذکر شده است صدور آنها با پرداخت عوارض مربوطه بدون نیاز به مجوز صادراتی امکانپذیر می‌باشد.

با توجه به اینکه ورق فولادی، تیرآهن، میلگرد و… مشمول اقلام تنظیم بازاراست لذا صادرات آنها مطابق بخشنامه ردیف ۴۹۹مورخ ۱۴/۱۱ / ۹۲ تاپایان خردادماه سال جاری آزاد می‌باشد.

صدور مانده سهمیه‌های محصولات پتروشیمی در شش ماهه دوم سال ۹۲ و همچنین سهمیه شش ماهه اول سال جاری پس از اعلام از طریق این دفتر امکانپذیر خواهد بود.

صادرات زغال قالبی صنعتی تهیه شده از خاک و آخال زغال(زغال صنعتی یا بریکت) مشمول ممنوعیت، عوارض یا مجوز نبوده و صادرات آن با رعایت سایر مقررات آزاد می‌باشد.

صادرات شیرخشک اطفال، پیش سازهای مواد مخدر و روانگردان، ‌ داروها و موادتحت کنترل مندرج در ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات پس از مجوز سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر مقررات صادرات و واردات و ابلاغ از این دفتر امکانپذیر است. صادرات کود شیمیایی اوره وفق بخشنامه ردیف ۴۹۶ مورخ ۱۳/۱۱ / ۹۲ کماکان توسط واحدهای تولیدی پتروشیمی با مجوز شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بصورت ابلاغ مستقیم به گمرکات اجرایی امکانپذیر است.

صادرات ۸ قلم کود‌های شیمیایی مندرج در بخشنامه ردیف ۱۲۷ مورخ ۱/۴ / ۸۹ مطابق با شرایط مندرج در بخشنامه کماکان منوط به مجوز دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران می‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر