کد خبر: 170552 A

باتوجه به مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ / ت۴۱۸۶۷مورخ ۲۱/۱۱ / ۸۷هیئت وزیران، صادرات نخود بدون نیازبه پرداخت عوارض صادراتی بلامانع است.

با ابلاغ مصوبه دولت، صادرات نخود بدون نیازبه پرداخت عوارض صادراتی بلامانع شد.

به گزارش ایلنا، گمرک در بخشنامه ای اعلام کرد: پیرومفادبخشنامه ردیف ۵۵۹مورخ ۲۱/۱۲ / ۹۲ موضوع اقلام مشمول ممنوعیت، مجوزیاعوارض صادراتی دربخش کشاورزی به پیوست تصویرنامه شماره ۸۴۸۸/۲۱۰ / ۹۳مورخ ۲۲/۲ / ۹۳دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال واعلام می دارد: باتوجه به مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ / ت۴۱۸۶۷مورخ ۲۱/۱۱ / ۸۷هیئت وزیران، صادرات نخود بدون نیازبه پرداخت عوارض صادراتی بلامانع است. خواهشمنداست دستورفرمایید مراتب رابه واحدهاوگمرکات تابعه ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند.

گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر