کد خبر: 178290 A

کرمانشاهی در گفتگو با ایلنا:

در بازاریابی نوین باید ابتدا بازار را پیدا کنیم و سپس اقدام به تولید کنیم.

معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در برخی موارد خودمان باعثکاهش قدرت رقابت پذیری شده ایم.

کیومرثکرمانشاهی، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که چطور می توان با افزایش هزینه های تولید در داخل قدرت رقابت پذیری داشت اظهار داشت: در صادرات کالا دو عامل قیمت تمام شده و کیفیت کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: مولفه های مختلف باعثافزایش هزینه ها می شود و در صورتی که بیمه و تامین اجتماعی و موارد مربوط به تولید و مباحثمربوط به تسهیل در حوزه کسب و کار و کارگری گسترش پیدا کند می توان به تولیدات قابل رقابت در سطح جهانی امیدوار بود و به سمت پایین اوردن قیمت تمام شده حرکت کرد.

کرمانشاهی خاطر نشان کرد: در صورتی که برنامه داشته باشیم در خیلی از زمینه ها ما قدرت رقابت خواهیم داشت به شرط آنکه با توجه به تکنولوژی و دانش فنی حرکت کنیم در برخی موارد خودمان قدرت رقابت را از خود سلب کرده ایم.

کرمانشاهی با بیان اینکه در بازاریابی نوین باید ابتدا بازار را پیدا کنیم و سپس اقدام به تولید کنیم تصریح کرد: کاردولت سیاست گذاری وتصدی گری با بخش خصوصی است که در این مسیر ویژگی دولت و بخش خصوصی چابک نیز مشخص است و تولید کننده هم چون سرمایه ارو سرمایه گذار است قطعا باید هوشمندانه عمل کند.

تولید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر