کد خبر: 181712 A

گمرک ایران خبر داد:

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک از تغییر اولویت‌های فهرست گروه کالایی ۱۰ خبر داد.

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک از تغییر اولویت‌های فهرست گروه کالایی ۱۰ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور اعلام کرد: پیرو بخشنامه های شماره ۱۰۵۲۴۱/۹۲ / ۹۰۷/۷۳ / ۲۶۲ مورخ ۴/۶ / ۹۲،۲۱۷۹۵۵/۹۲ / ۲۱۷۵۵۹/۱۱۳ / ۷۳/۴۸۹ مورخ ۸/۱۱ / ۹۲،۲۲۱۹۹۸/۹۲ / ۱۱۳/۷۳ / ۴۹۸ مورخ ۱۴/۱۱ / ۹۲ و ۳۵۹۹/۹۳ / ۹۴۶/۷۳ / ۹ مورخ ۱۸/۱ / ۹۳، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۷۰۲/۲۱۰ / ۹۳ مورخ ۱۱/۳ / ۹۳ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، بانضمام آخرین فهرست گروه دهم کالایی در فایل ضمیمه ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت لازم را معمول کنند.

ایران تجارت جمهوری اسلامی ایران گمرک مناطق آزاد واردات خبر اولویت فهرست کالایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر