کد خبر: 182470 A

سلطانی زاده لغو قوانین مخل تولید را از دیگر کارهای دولت در عرصه توسعه اقتصادی دانست و گفت: اگرچه این کار زمان بر است اما در این مدت تلاش های خوبی در این زمینه انجام شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: بیش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی دچار چالش عدم تأمین منابع مالی است.
به گزارش ایلنا، محمود سلطانی زاده گفت:: تورم و رکود از جمله مشکلات پیش پای دولت بوده که در ۱۰ ماه اخیر با توجه ویژه به رونق تولید، برای بهبود فضای اقتصادی کشور اقدام شده است.
سلطانی زاده گفت: برنامه های دولت برای بخش تولید بیانگر آن است که بهبود فضای اقتصادی از مسیر رونق تولید خواهد گذشت.
وی تاکید کرد: باید بپذیریم صنعت وتولید ما به واردات انرژی ارزان و تسهیلات بانکی وابسته است و باید برای اصلاح این وابستگی اقدام لازم صورت گیرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، با اشاره به پیشنهادات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، اضافه کرد: استفاده از ۵۰ درصد تسهیلات بانکی برای بخش تولید، اختصاص سه درصد از سپرده قانونی بانک ها برای تامین منابع مالی بنگاه ها، پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، انتشار گواهی سپرده ویژه و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در خصوص افزایش سرمایه بانکها در کشور از جمله این موارد است.
وی با تاکید بر این که دولت به دنبال سرکوب و پایین نگه داشتن قیمت ها نیست، اظهار کرد: هر واحد باید تعدیل هایی را در بخش های مختلف تولید صورت دهد و در برنامه جامع مالیاتی، مالیات از تولید به مصرف منتقل و از فرار مالیاتی مودیان بزرگ جلوگیری خواهد شد.
سلطانی زاده لغو قوانین مخل تولید را از دیگر کارهای دولت در عرصه توسعه اقتصادی دانست و گفت: اگرچه این کار زمان بر است اما در این مدت تلاش های خوبی در این زمینه انجام شده است.

انرژی تورم دولت سازمان صنعت معدن و تجارت استان سرمایه صندوق توسعه ملی صنعت مشکلات منابع مالی وزارت صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر