کد خبر: 187907 A

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک گفت: رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی و بازرگانان بر اساس ساختار سازمانی جدید و با تشکیل گروهی مستقل در دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک از تشدید فعالیت کمیسیون موضوع ماده ۱۲۹ قانون امور گمرکی با هدف نظارت بر عملکرد کارگزاران در گمرک، حمایت از فعالیت‌های سالم کارگزاران و بهبود فضای کسب و کار خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا مقدسی مشاور رئیس کل گمرک از تشدید فعالیت کمیسیون موضوع ماده ۱۲۹ قانون امور گمرکی با هدف نظارت بر عملکرد کارگزاران در گمرک، حمایت از فعالیت های سالم کارگزاران و نهایتاً بهبود فضای کسب و کار خبر داد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک افزود: رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی و بازرگانان بر اساس ساختار سازمانی جدید و با تشکیل گروهی مستقل در دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه روند رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۱۲۹ و۱۱۴ قانون امور گمرکی در دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد تسریع یافته است، اظهارداشت: با عنایت به تاکید رئیس کل گمرک ایران، از نیمه دوم سال گذشته تاکنون پنج جلسه کمیسیون ماده ۱۲۹ قانون امور گمرکی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کارگزاران گمرکی تشکیل شده که منجر به اخذ تصمیم در خصوص ۴۵ فقره پرونده کارگزاران گردیده است.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک در تشریح دیگر اقدامات این دفتر برای افزایش نظارت بر عملکرد کارگزاران گمرکی خاطرنشان کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی برای کارگزاران به منظور امکان نظارت سیستمی بر عملکرد ایشان یکی دیگر از اقدامات مهم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد می باشد که این اقدام می تواند در روند رسیدگی و تصمیم گیرهای آتی گروه رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی بسیار موثر و مفید باشد.

ایران قانون کسب و کار گمرک وزارت صنعت معدن و تجارت عملکرد کارگزاران دفتر تخلفات گمرکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر