کد خبر: 193324 A

در حالی که گمرک جمهوری اسلامی ایران می بایست آمار ۴ ماهه سال ۹۳ را ابتدای مرداد ماه منتشر می کرد اما پس از گذشت ۱۷ روز از گذشت ماه مرداد این دستگاه از ارائه آمار خودداری می کند.

گمرک ایران پس از گذشته ۴ ماه هنوز از ارائه آمار خودداری می کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که گمرک جمهوری اسلامی ایران می بایست آمار ۴ ماهه سال ۹۳ را ابتدای مرداد ماه منتشر می کرد اما پس از گذشت ۱۷ روز از گذشت ماه مرداد این دستگاه از ارائه آمار خودداری می کند.

در این راستا یک منبع آگاه در این حوزه در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: طی ۴ ماه گذشته واردات خودرو بیش از ۲ برابر شده است و گمرک ایران از ارائه آمارها در این زمینه واهمه دارد.

وی افزود: همچنین در این مدت واردات خودرو از مناطق آزاد کشور نیز به شدت رشد داشته است.

این اتفاق در حالی رخ داده است که اکثر خبرنگاران و فعالین اقتصادی با استناد به این آمار به تولید خبر و گزارش و فعالیت های تجاری خود می پردازند و این موضوع باعثبوجود آمدن چالش در این حوزه شده است.

گمرک ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر