کد خبر: 199639 A

گمرک ایران در بخشنامه ای ارزش سواری های MVMسال ۲۰۱۴ را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

گمرک ایران در بخشنامه ای ارزش سواری های MVMسال ۲۰۱۴ را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این بخشنامه آمده است: ارزش در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۴۵ مورخ۹۳.۵. ۲۲ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع سواری های MVM سال ۲۰۱۴ ساخت چین به نمایندگی شرکت مدیران خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد.

مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر